Hotărâre de consiliu
29 martie 2018

Hotărârea 134/2018

Aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, care vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local și a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Hotărâre de consiliu
19 decembrie 2017

Hotărârea 983/2017

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018.

Hotărâre de consiliu
31 ianuarie 2017

Hotărârea 82/2017

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1451 din 7.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale.

Hotărâre de consiliu
28 noiembrie 2016

Hotărârea 649/2016

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

Hotărâre de consiliu
4 februarie 2016

Hotărârea 20/2016

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2016-2018, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star), ca şi „clădire verde”.

Hotărâre de consiliu
16 decembrie 2015

Hotărârea 412/2015

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale pentru anul 2016.

Hotărâre de consiliu
16 decembrie 2015

Hotărârea 413/2015

Anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca.

Hotărâre de consiliu
16 decembrie 2015

Hotărârea 466/2015

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în anul 2016, de cotă de impozitare redusă (0,20%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului şi care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1451 din 07.08.2014, pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.

Hotărâre de consiliu
22 decembrie 2014

Hotărârea 494/2014

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, începând cu anul 2015.

Hotărâre de consiliu
11 decembrie 2013

Hotărârea 550/2013

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, începând cu anul 2014.

Hotărâre de consiliu
26 septembrie 2013

Hotărârea 452/2013

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 266/2013 (aprobarea schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către societăţile comerciale/cooperatiste, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca).

Hotărâre de consiliu
26 septembrie 2013

Hotărârea 453/2013

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 267/2013 (aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, redevenţelor, chiriilor şi altor obligaţii datorate bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 370/2013.

Hotărâre de consiliu
26 septembrie 2013

Hotărârea 451/2013

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 265/2013 (aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe, chirii şi alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca).

Hotărâre de consiliu
29 august 2013

Hotărârea 370/2013

Modificarea Hotărârii nr. 267/2013 (aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, redevenţelor, chiriilor şi altor obligaţii datorate bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca).

Hotărâre de consiliu
4 iunie 2013

Hotărârea 265/2013

Aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe, chirii şi alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca.

Hotărâre de consiliu
4 iunie 2013

Hotărârea 266/2013

Aprobarea schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către societăţile comerciale/cooperatiste, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărâre de consiliu
4 iunie 2013

Hotărârea 267/2013

Aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, redevenţelor, chiriilor şi altor obligaţii datorate bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărâre de consiliu
31 ianuarie 2013

Hotărârea 59/2013

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2013.

Hotărâre de consiliu
14 ianuarie 2013

Hotărârea 10/2013

Reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012.

Hotărâre de consiliu
29 noiembrie 2011

Hotărârea 413/2011

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

Hotărâre de consiliu
29 noiembrie 2011

Hotărârea 440/2011

Modificarea Hotărârii nr. 178/2011, (stabilirea cotei pentru calculul taxei hoteliere, cu aplicare în anul 2012).

Hotărâre de consiliu
10 mai 2011

Hotărârea 178/2011

Stabilirea cotei pentru calculul taxei hoteliere cu aplicare în anul 2012.

Hotărâre de consiliu
25 ianuarie 2011

Hotărârea 1/2011

Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 400/2010, de stabilire a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

Hotărâre de consiliu
9 noiembrie 2010

Hotărârea 400/2010

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?