Ședința din 12 februarie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2018-02-12T00:00:00+02:00

Aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri,

Proiect de hotărâre nr.12018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2018-02-12T00:00:00+02:00

Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului mu

Proiect de hotărâre nr.22018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2018-02-12T00:00:00+02:00

Darea în administrare, Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a corpurilor de clădire A, A' și a terenului în suprafață de 2.016 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 56-58.

Proiect de hotărâre nr.32018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2018-02-12T00:00:00+02:00

Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5833 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Proiect de hotărâre nr.42018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2018-02-12T00:00:00+02:00

Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5834 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Proiect de hotărâre nr.52018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2018-02-12T00:00:00+02:00

Vânzarea spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai Janos nr. 4, ap. 4, în favoarea domnului Tokes Endre Gabor.

Proiect de hotărâre nr.62018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2018-02-12T00:00:00+02:00

Vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Patriciu Barbu nr. 48, ap. 3, în favoarea doamnei Szabo Enikó Réka.

Proiect de hotărâre nr.72018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2018-02-12T00:00:00+02:00

Acordul de închiriere prin licitație a unei suprafețe de 305,46 mp., parte din corpul de clădire C1 din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Liceul Teoretic „Avram Iancu”.

Proiect de hotărâre nr.82018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2018-02-12T00:00:00+02:00

Însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67.

Proiect de hotărâre nr.92018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2018-02-12T00:00:00+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru modificarea suprafeței, repoziționare și actualizarea adresei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, cu nr. cad. 15842, înscris în C.F. nr. 283849 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.102018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2018-02-12T00:00:00+02:00

Demolarea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fierului nr. 20, ap. 2.

Proiect de hotărâre nr.112018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2018-02-12T00:00:00+02:00

Demolarea unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 27.

Proiect de hotărâre nr.122018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2018-02-12T00:00:00+02:00

Punerea în executare a Sentinței Civile nr. 8926/2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunțată în Dosarul nr. 20012/211/2015.

Proiect de hotărâre nr.132018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2018-02-12T00:00:00+02:00

Partajarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea (fostă str. Petroșani) nr. 15, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.

Proiect de hotărâre nr.142018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2018-02-12T00:00:00+02:00

Însușirea raportului de evaluare a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 27 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.

Proiect de hotărâre nr.152018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2018-02-12T00:00:00+02:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile în care își desfășoară activitatea Consiliul local, Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice și darea în administrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 3.

Proiect de hotărâre nr.162018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2018-02-12T00:00:00+02:00

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 295/2012 (dezmembrarea, concesionarea prin încredinţare directă şi însuşirea documentaţiei topografice, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vişinilor nr. 1, în suprafaţă de 45 m.p., în vederea extinderii şi etajării garajului).

Proiect de hotărâre nr.172018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2018-02-12T00:00:00+02:00

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 215/2017 (însușirea Documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9).

Proiect de hotărâre nr.182018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2018-02-12T00:00:00+02:00

Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017 și nr. 10/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Proiect de hotărâre nr.192018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2018-02-12T00:00:00+02:00

Aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Proiect de hotărâre nr.202018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2018-02-12T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială D+P+M – str. Ady Endre nr. 23; beneficiari: Pop Iosif și Pop Ghedalia.

Proiect de hotărâre nr.212018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2018-02-12T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. construire capelă și spații administrative, S+P+E, str. Avram Iancu nr. 26; beneficiară: Biserica Evanghelică Lutherană din România – Parohia Cluj.

Proiect de hotărâre nr.222018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2018-02-12T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. extindere locuință în vederea realizării unei locuințe semicolective, str. Câmpului nr. 127; beneficiari: Boțoc Pavel Marin, Boțoc Rodica și Diacughiorgachis Andrada Flavia.

Proiect de hotărâre nr.232018-02-12T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2018-02-12T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. pentru construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Traian Vuia nr. 22; beneficiari: Kiss Gyozo, Kiss Viorica și S.C. Comanda Tâmplărie S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.242018-02-12T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK