Ședința din 12 februarie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri,

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului mu

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Darea în administrare, Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a corpurilor de clădire A, A' și a terenului în suprafață de 2.016 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 56-58.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5833 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5834 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Vânzarea spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai Janos nr. 4, ap. 4, în favoarea domnului Tokes Endre Gabor.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Patriciu Barbu nr. 48, ap. 3, în favoarea doamnei Szabo Enikó Réka.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Acordul de închiriere prin licitație a unei suprafețe de 305,46 mp., parte din corpul de clădire C1 din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Liceul Teoretic „Avram Iancu”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Însușirea Documentației tehnice pentru modificarea suprafeței, repoziționare și actualizarea adresei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, cu nr. cad. 15842, înscris în C.F. nr. 283849 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Demolarea unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 27.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Punerea în executare a Sentinței Civile nr. 8926/2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunțată în Dosarul nr. 20012/211/2015.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Partajarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea (fostă str. Petroșani) nr. 15, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Însușirea raportului de evaluare a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 27 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile în care își desfășoară activitatea Consiliul local, Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice și darea în administrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 3.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 295/2012 (dezmembrarea, concesionarea prin încredinţare directă şi însuşirea documentaţiei topografice, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vişinilor nr. 1, în suprafaţă de 45 m.p., în vederea extinderii şi etajării garajului).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 215/2017 (însușirea Documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017 și nr. 10/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială D+P+M – str. Ady Endre nr. 23; beneficiari: Pop Iosif și Pop Ghedalia.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Aprobarea P.U.D. construire capelă și spații administrative, S+P+E, str. Avram Iancu nr. 26; beneficiară: Biserica Evanghelică Lutherană din România – Parohia Cluj.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Aprobarea P.U.D. extindere locuință în vederea realizării unei locuințe semicolective, str. Câmpului nr. 127; beneficiari: Boțoc Pavel Marin, Boțoc Rodica și Diacughiorgachis Andrada Flavia.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Aprobarea P.U.D. pentru construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Traian Vuia nr. 22; beneficiari: Kiss Gyozo, Kiss Viorica și S.C. Comanda Tâmplărie S.R.L.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK