Ședința din 29 august 2013

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2013-08-29T00:00:00+02:00

Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, la data de 30.06.2013.

Proiect de hotărâre nr.12013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2013-08-29T00:00:00+02:00

Modificarea Hotararii nr. 267/2013 (aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, redeventelor, chiriilor si altor obligatii datorate bugetului local de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre nr.22013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2013-08-29T00:00:00+02:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj S.A., din data de 02.09.2013, ora 12, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A Consultants IPURL, din Bucuresti, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5.

Proiect de hotărâre nr.32013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2013-08-29T00:00:00+02:00

Regulamentul-cadru de inchiriere a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.42013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2013-08-29T00:00:00+02:00

Insusirea documentatiilor cadastrale pentru actualizare date, dezmembrare, alipire si reapartamentare imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43.

Proiect de hotărâre nr.52013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2013-08-29T00:00:00+02:00

Insusirea documentatiei tehnice de actualizare date pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 55-59.

Proiect de hotărâre nr.62013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2013-08-29T00:00:00+02:00

Insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cosasilor nr. 1 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului.

Proiect de hotărâre nr.72013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2013-08-29T00:00:00+02:00

Prelungirea termenului de locatiune a Contractului nr. 2508/2004, incheiat cu Asociatia Romana de Prietenie cu Republica Populara Chineza.

Proiect de hotărâre nr.82013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2013-08-29T00:00:00+02:00

Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 407105/2012, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Mester nr. 10.

Proiect de hotărâre nr.92013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2013-08-29T00:00:00+02:00

Prelungirea termenului de asociere in participatiune a contractului avand ca obiect imobilul-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, Parcul Simion Barnutiu.

Proiect de hotărâre nr.102013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2013-08-29T00:00:00+02:00

Acordul asocierii titularului Contractului de inchiriere nr. 1725/1999, Uniunea Studenteasca Maghiara din Cluj, cu Asociatia Clubul Speologilor Amatori Cluj, in vederea organizarii unor proiecte in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 21, ap. 1 si 2.

Proiect de hotărâre nr.112013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2013-08-29T00:00:00+02:00

Aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 264033, din 08.11.2010, incheiat cu S.C. Tobirom S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.122013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2013-08-29T00:00:00+02:00

Acordul incheierii unui contract de inchiriere intre Casa de Cultura a Studentilor Cluj si o persoana juridica, in vederea amplasarii unui automat de operatiuni bancare, avand ca obiect suprafata de 2 (doi) m.p. din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Lucian Blaga nr. 1-3.

Proiect de hotărâre nr.132013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2013-08-29T00:00:00+02:00

Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei constructiei – magazie de materiale, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72.

Proiect de hotărâre nr.142013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2013-08-29T00:00:00+02:00

Extinderea locuintei de serviciu situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 65, ap. 28, cu suprafata de 22,63 m.p., aferenta ap. 33 din imobil.

Proiect de hotărâre nr.152013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2013-08-29T00:00:00+02:00

Insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

Proiect de hotărâre nr.162013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2013-08-29T00:00:00+02:00

Modificarea si completarea Hotararii nr. 296/2012 (dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipatescu nr. 8, in suprafata de 28 m.p., in vederea extinderii si mansardarii locuintei).

Proiect de hotărâre nr.172013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2013-08-29T00:00:00+02:00

Darea in administrare, Consiliului Judetean Cluj, a unui teren in suprafata de 182.080 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, Pata Rat.

Proiect de hotărâre nr.182013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2013-08-29T00:00:00+02:00

Darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a unui teren in suprafata de 220 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n.

Proiect de hotărâre nr.192013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2013-08-29T00:00:00+02:00

Reglementarea dreptului de administrare asupra unui imobil in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant preuniversitar.

Proiect de hotărâre nr.202013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2013-08-29T00:00:00+02:00

Insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea in cartea funciara a imobilului cu nr. topo 1116 Baciu, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Calea Baciului.

Proiect de hotărâre nr.212013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2013-08-29T00:00:00+02:00

Aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

Proiect de hotărâre nr.222013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2013-08-29T00:00:00+02:00

Insusirea documentelor aferente fazei 2 – Concept si zonificare functionala – din documentatia „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.232013-08-29T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2013-08-29T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. extindere constructie pentru mic atelier si construire garaj, str. Banatului nr. 1; beneficiara: S.C. Adnana Impex S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.242013-08-29T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK