Ședința din 30 decembrie 2013

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2013-12-30T00:00:00+02:00

Aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Proiect de hotărâre nr.12013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2013-12-30T00:00:00+02:00

Aprobarea taxei speciale de transport public local.

Proiect de hotărâre nr.22013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2013-12-30T00:00:00+02:00

Modificarea Hotararii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor pentru transportul urban de calatori practicate de catre R.A.T.U.C. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 450/2013.

Proiect de hotărâre nr.32013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2013-12-30T00:00:00+02:00

Desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanti, in Comisia de vanzare a spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, precum si in comisia de contestatie.

Proiect de hotărâre nr.42013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2013-12-30T00:00:00+02:00

Completarea si modificarea Anexei la Hotararea nr. 318/2013 (Regulamentul de vanzare a terenurilor-curti apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, in favoarea proprietarilor de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, a mostenitorilor acestora sau cumparatorilor subsecventi).

Proiect de hotărâre nr.52013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2013-12-30T00:00:00+02:00

Modificarea art. 1 al Hotararii nr. 322/2013 (relocarea unor titulari ai contractelor avand ca obiect locuinte sociale).

Proiect de hotărâre nr.62013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2013-12-30T00:00:00+02:00

Modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 308/2013 (repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 215/2013), modificata si completata prin Hotararile nr. 462/2013 si 502/2013.

Proiect de hotărâre nr.72013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2013-12-30T00:00:00+02:00

Darea in folosinta gratuita, Cantinei de Ajutor Social si Pensiune, a imobilului cu suprafata utila de 492,30 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32.

Proiect de hotărâre nr.82013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2013-12-30T00:00:00+02:00

Aprobarea fondului locuintelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.92013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2013-12-30T00:00:00+02:00

Vanzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.

Proiect de hotărâre nr.102013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2013-12-30T00:00:00+02:00

Prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere.

Proiect de hotărâre nr.112013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2013-12-30T00:00:00+02:00

Prelungirea termenului de locatiune/asociere a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta/terenuri.

Proiect de hotărâre nr.122013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2013-12-30T00:00:00+02:00

Insusirea documentatiei topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1 si 3.

Proiect de hotărâre nr.132013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2013-12-30T00:00:00+02:00

Aprobarea fondului locuintelor de serviciu al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.142013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2013-12-30T00:00:00+02:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent Spatiului comercial nr. 32, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2C, Bl. A1C, inscris in CF nr. 252406-C1-U27 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 119834 Cluj), sub nr. topo. 21523/3/XXXII.

Proiect de hotărâre nr.152013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2013-12-30T00:00:00+02:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 816/1200 parte din terenul in suprafata de 1200 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 10, inscris in CF nr. 282629 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 127884 Cluj-Napoca), sub nr. cad. 282629.

Proiect de hotărâre nr.162013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2013-12-30T00:00:00+02:00

Insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 15, ap. 28 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra imobilului.

Proiect de hotărâre nr.172013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2013-12-30T00:00:00+02:00

Insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 51.

Proiect de hotărâre nr.182013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2013-12-30T00:00:00+02:00

Revocarea partiala a Hotararii nr. 431/2013 si insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 300.634, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan f.n.

Proiect de hotărâre nr.192013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2013-12-30T00:00:00+02:00

Aprobarea Regulamentului de vanzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere in participatiune, apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, in favoarea titularilor acestora si constituirea comisiei de vanzare.

Proiect de hotărâre nr.202013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2013-12-30T00:00:00+02:00

Acceptarea ofertei de donatie a unui teren, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod nr. 80.

Proiect de hotărâre nr.212013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2013-12-30T00:00:00+02:00

Darea in administrare, Gradinitei Aschiuta, a unui spatiu situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 9.

Proiect de hotărâre nr.222013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2013-12-30T00:00:00+02:00

Modificarea Hotararii nr. 424/2013 (insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Curcubeului nr. 3,5,7 si str. Sighisoarei nr. 22).

Proiect de hotărâre nr.232013-12-30T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2013-12-30T00:00:00+02:00

Aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

Proiect de hotărâre nr.242013-12-30T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK