Ședința din 4 noiembrie 2015

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Aprobarea Regulamentului de utilizare a serviciului de inchiriere de biciclete in regim self-service si a modelului de contract.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Completarea Hotararii nr. 275/2012 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuintelor fond de stat), asa cum a fost completata prin Hotararea nr. 306/2012.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2626/26.04.2007, incheiat cu Teatrul National „Lucian Blaga” si Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 53.457 mp., aferent „Parcului Feroviarilor”, situat in municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, ap. 1 si darea acestuia, in folosinta gratuita, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Modificarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Completarea Anexei 4 la Hotararea nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Constituirea unei comisii de negociere pentru rascumpararea imobilelor, respectiv a terenurilor cu functiunea de institutii de invatamant preuniversitar care au fost retrocedate in instanta fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Modificarea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Aprobarea numarului de burse aferente semestrului I al anului scolar 2015-2016 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Alocarea sumei de 9.000 lei de la bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala si Medicala in vederea achizitionarii de rechizite pentru semestrul II al anului scolar 2015-2016, pentru un numar de 534 copii proveniti din familii defavorizate.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Aprobarea incetarii partiale a valabilitatii documentatiei de urbanism „P.U.D. – locuinte – Bloc de locuinte si birouri D+P+3E+M – etapa I si locuinte individuale si colective mici – etapa a II-a, str. Rapsodiei f.n.”, aprobat prin Hotararea nr. 155/2005.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Aprobarea P.U.D. construire centru multifunctional, str. Observatorului nr. 2; beneficiara: Universitatea Tehnica Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Aprobarea P.U.D. construire locuinta cu doua apartamente, P+E+R, str. Pajistei nr. 19; beneficiar: Busuioc Dan-Liviu.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala Colonia Sopor nr. 32G provizoriu; beneficiar: Coste Razvan Marcel.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt – locuinte colective, spatii comerciale si servicii str. Taietura Turcului nr. 11; beneficiari: Rus Mihaela Sorina si Munteanu Octavian Liviu.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Aprobarea P.U.D. construire locuinta cu doua apartamente, Dp+P+E si anexa B-dul Muncii nr. 213; beneficiari: Sima Ioan si Sima Adrian.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, Aleea Muzicii nr. 1; beneficiari: Stan Sergiu Dan si Stan Maria.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Aprobarea P.U.D. extindere si etajare imobil pentru functiune mixta, S+P+2E si S+P+E+M, str. Corneliu Coposu nr. 19; beneficiari: Sipos Ioan si Sipos Maria.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 327.461/2015.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 153.957/2015.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 176.494/2015.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Revocarea partiala a Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plangerii prealabile nr. 168.034/2015.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK