Ședința extraordinara din 19 decembrie 2017

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2017-12-19T00:00:00+02:00

Modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajera pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.12017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2017-12-19T00:00:00+02:00

Incheierea acordului-cadru cu S.C. Rosal Grup S.A., avand ca obiect gestiunea serviciului public de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Cluj-Napoca, sector I.

Proiect de hotărâre nr.22017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2017-12-19T00:00:00+02:00

Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca si din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.32017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2017-12-19T00:00:00+02:00

Aprobarea cheltuielilor care reprezinta drepturile de asociere a imaginii Municipiului Cluj-Napoca cu ACES Europe pentru titlul „Cluj-Napoca, Oras European al Sportului – 2018”.

Proiect de hotărâre nr.42017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2017-12-19T00:00:00+02:00

Actualizarea Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finantare (tip) si a Contractului de finantare (tip), aprobate prin Hotararea nr. 521/2016.

Proiect de hotărâre nr.52017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2017-12-19T00:00:00+02:00

Aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salcamului nr. 1-3, identificat prin nr. cad. 328204.

Proiect de hotărâre nr.62017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2017-12-19T00:00:00+02:00

Modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 138/2017 (lista de repartizare, in vederea atribuirii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate in lista de prioritati pe anul 2017).

Proiect de hotărâre nr.72017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2017-12-19T00:00:00+02:00

Modificarea Anexei 1 la Hotararea nr. 949/2017 (vanzarea unor locuinte construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte).

Proiect de hotărâre nr.82017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2017-12-19T00:00:00+02:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Cluj Innovation Park S.A., convocata pentru data de 20 decembrie 2017, ora 10 (prima convocare) si, respectiv, 21 decembrie 2017, ora 10 (a doua convocare).

Proiect de hotărâre nr.92017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 15, proprietatea Parohiei Unitariene nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.102017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 9 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 34-36, proprietatea d-nei Ghita Cornelia, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.112017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B si 4 din cladirea situata in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.122017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3/1, 3/2 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 112, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.132017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentul nr. 16 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, proprietatea d-nei Dallet Lorene Yvone Suzanne, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.142017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 4-str. Brassai Samuel nr. 5, proprietatea Asociatiei Culturale Minerva, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.152017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.162017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Sextil Puscariu nr. 11, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.172017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 16, 17, 18, 19 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.182017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 27 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.192017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Sextil Puscariu nr. 5, proprietatea d-nei Ilca Reghina, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.202017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12-13, 14, 15 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.212017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2 si 3 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 5, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.222017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 36B, 37, 38, 39 din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.232017-12-19T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2017-12-19T00:00:00+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1A, 1C, 2, 4, 7, din cladirea situata in Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.

Proiect de hotărâre nr.242017-12-19T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK