Date de contact
Str. Braşov, nr. 33, Cluj-Napoca
Fundaţia Montessori Cluj
O.M.nr. 3519/28.03.2016
Autorizată
24 de copii – limba de predare română