Date de contact
Calea Mănăştur, nr. 22-24, Cluj-Napoca
S.C. Lumina Instituţii de Învăţământ S.A. Bucureşti
A.R.A.C.I.P.nr. 9/01.10.2001
Autorizată
O.M.nr. 4695/1.10.2014
25 de copii – limba de predare română