Date de contact
Str. Al. VaidaVoevod, nr. 55/A, Cluj-Napoca
Filiala Cluj Napoca a Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret”
Autorizaţie de funcţionare; Decizie nr. 4517/2.09.2014; Nivelul de învăţământ: postliceal. Nivel 5 de calificare. Domeniul: mecanică. Calificarea profesională: tehnician optometrist. Limba de predare: limba română. Forma de învăţământ: cu frecvenţă (zi).
Predare în limba română
An I 1/25
An II 2/45
Anul III –