Date de contact
Str. Al. VaidaVoevod, nr. 55/A, Cluj-Napoca
Filiala Cluj Napoca a Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret”
O.M. nr. 4818/2011,
Acreditare: nivel liceal; H.G. nr. 866/2008;
Filiera: tehnologică;
Profilul: servicii.;
Specializarea: coafor stilist;
Nivelul: 3 de calificare;
Forma de învăţământ: zi, seral.

O.M. nr.5549/26.10.2015,
Acreditare, H.G. nr. 918/2013;
Domeniul: Estetica şi igiena corpului omenesc;
Calificarea profesională: lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc;
Nivelul 4 de calificare;
Ciclul inferior al liceului;
Forma de învăţământ: zi, seral.
Predare în limba română
Clasa a IX-a 2/26
Clasa a X-a 2/16