Date de contact
Str. Al. VaidaVoevod, nr. 55/A, Cluj-Napoca
Fundaţia Creştină „Pro Deo” Cluj
ARACIP Ordin nr. 6227/7.11.2011 Filieră teoretică/zi
Autorizat
Predare în limba română
Clasa a IX-a 1/12
Clasa a X-a 1/7
Clasa a XI-a 1/9
Clasa a XII-a 2/12