PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

ANUNŢĂ

Licitaţie publică cu strigare în data de 09.12.2020 ora 1000 la sediul Primăriei Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, Sala de Sticlă, pentru vânzarea de bunuri constând în obiecte cuprinse în tabelul anexat.

Toţi cei care contestă şi pretind vreun drept asupra bunurilor din tabel, sunt rugaţi să se adreseze telefonic şi în scris Direcţiei Generale Poliția locală, înainte de data de 09.12.2020.

Obiectele din tabelul anexă sunt depozitate în Cluj-Napoca depozitul Pepinierea Becaș RADP ; vizionarea în intervalul 18.11 09.12.2020 orele 0800 1500 .

În vederea participării la licitaţie, cei interesaţi trebuie să prezinte în ziua licitaţiei, dovada plăţii garanţiei de participare de 10% din preţul de pornire, iar pentru cele care au preţ/Kg garanția este de 100 RON/buc, eliberată de casieria instituției, str. Moţilor nr. 7 şi totodată certificate fiscale constatatoare privind plata obligaţiilor către Bugetul consolidat de stat şi Direcţia de Taxe şi Impozite locale și autorizație de mediu pentru distrugere vehicule scoase din uz(pentru cele cu pret/kg).

În cazul în care bunurile nu se vând cu această ocazie, licitaţia se va relua la o dată ulterioară, la sediul Primăriei Cluj-Napoca.

Lista automobilelor şi obiectelor abandonate pe domeniul public care vor fi scoase la licitaţie sunt afişate pe situl instituţiei: www.primariaclujnapoca.ro.

Relaţii suplimentare la telefon 0264-596030 interior 4850 (Serviciul Control Trafic rutier), interior 4440 (Serviciul Ecologie urbană) sau 4700 (Serviciul Adminiastrare, securitate și sănătate în muncă-PSI).

COMISIA DE VALORIFICARE

PREŞEDINTE

DAN TARCEA

ȘEF SERVICIU

GHEORGHE REMUS MUREȘAN

Anexa bunuri