Organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca


Prin Dispoziţia nr. 3403/2018, primarul municipiului Cluj-Napoca a aprobat organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, ca urmare a dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, conform art. 68 din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

I. Direcţia Generală Poliţia locală

1. Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
3. Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
4. Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
6. Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 (**republicată**)(*actualizată*), a poliţiei locale.

II. Serviciul Tehnic reparaţii imobile, monitorizare servicii comunitare de utilităţi publice,
Direcţia Tehnică

1. Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
5. Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formã de învãţãmânt superior de lungã sau de scurtã duratã în specialitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, trebuie sã prezinte diploma de absolvire sau, dupã caz, adeverinţa care sã ateste absolvirea unei forme de învãţãmânt superior de lungã ori de scurtã duratã, precum şi o cerere de înscriere la examenul de promovare în clasã – inregistrată la Registratura instituţiei, în termen de 5 zile de la data afişãrii.
Cererea va fi insoţită de:
– copia după diploma de absolvire sau, dupã caz, adeverinţa care sã ateste absolvirea unei forme de învãţãmânt superior de lungã ori de scurtã duratã;
– copia după actul de identitate.
Copiile vor fi însoţite de documentele în original (diploma/adeverinţa şi cartea de identitate), în vederea verificării conformității de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK