Construcţia propusă, cu un regim de înălţime 2S+P+2E, are o capacitate de 266 locuri, din care 7 sunt destinate persoanelor cu dizabilităţi fizice. Mai sunt prevăzute 11 locuri parcare la sol pentru biciclete. Indicatori: Suprafaţa construită = 1292,51 mp, suprafaţa desfăşurată totală = 9999,88 mp.

Amplasamentul este în cartierul Mănăştur, cuprins în incinta imobilului de locuinţe colective de pe str. Primăverii nr .8, în vecinatatea sensului giratoriu amenajat la intersectia străzii Primăverii cu strada Izlazului, ocupat în prezent de 109 garaje private şi 30 de locuri de parcare.

Pentru parking se vor proiecta şi executa branşamente pentru toate utilităţile necesare obiectivului. Se va realiza sistem de iluminat pe terasă.

Clădirea parcării va avea atât nivele subterane cât şi supraterane respectiv: parcare subterană – 194 de locuri de parcare; parcare supraterană – 72 locuri de parcare.

Obiectivul va fi echipat astfel: instalație de iluminat de siguranță; instalație de forță, de încărcare rapidă pentru mașini electrice și prize; instalație de semnalizare incendiu; instalație de stingere a incendiilor cu hidranți interiori; instalație de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori; instalație de supraveghere video; instalație de control acces; instalație de alimentare cu apă rece și caldă; instalație de canalizare ape uzate menajere; instalație de canalizare pluvială

Accesele se vor realiza din alei carosabile şi pietonale. Zona rămasă va fi amenajată cu spaţii verzi.

Valoare contract pentru proiectare şi execuţie lucrări: 19.631.113 lei (fără TVA) din care proiectare: 649.077 lei (fără TVA), respectiv execuţie lucrări: 18.982.036 lei (fără TVA).
Durata: 21 luni (din care 3 luni pentru proiectare, 18 luni pentru execuţie).

Bugetul local

Achiziţie pentru lucrări de proiectare şi execuţie Parking str. Primăverii nr. 8

Responsabil achiziţii publice: Lucia Lupea
Data de începere: 05.04.2018
Termen/data de finalizare: 23.07.2018

Procedura finalizată.
Contract nr. 351742 / 23.07.2018
Executant: Asocierea SC TCI Contractor General SA şi K&K Studio de proiectare SRL şi Arh. Service Guttmann & Comp SRL

Proiectare

Asocierea SC TCI Contractor General SA şi K&K Studio de proiectare SRL şi Arh. Service Guttmann & Comp SRL
Responsabil din partea Primăriei: Pop Titus
Data de începere: 14.08.2018
Termen/data de realizare: 14.11.2018

S-a emis ordinul de începere pentru proiectare nr. 380113/09.08.2018.