Centrul Bugetar de Administrare Creşe este un serviciu public de interes local cu personalitate juridică, ȋn subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, care are misiunea de a oferi pe timpul zilei servicii integrate de ȋngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie a copiilor de vȃrstă antepreşcolară.
Centrul Bugetar de Administrare Creşe are sediul ȋn municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 15, telefon 0264 458320, fax 0364 116667, e-mail centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro.
Obiectivele generale ale educaţiei timpurii vizează:
stimularea diferenţiată a copilului ȋn vederea dezvoltării armonioase pe plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric;
realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi activităţilor de ȋnvăţare;
promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţile de grup sepcifice vȃrstei cu ajutorul jocului, ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersului educaţional;
sprijinirea părinţilor şi a familiei ȋn educaţia timpurie a copiilor.
Serviciile din cele 16 creşe aflate ȋn administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creşe sunt asigurate de o echipă multidisciplinară, formată din: coordonator personal de specialitate, educator-puericultor, ȋngrijitor de copii, asistent medical, psiholog/psihopedagog, medic pediatru.