A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • aplicarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform prevederilor HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, actualizată cu completările și modificările ulterioare şi ale HG nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.
 2. Întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune spre avizare instituţiilor abilitate.
 3. Coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate.
 4. Asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
 5. Montiorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor calsificate şi modul de respectare a acestora.
 6. Îndeplineşte şi alte atribuţii, conform HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România şi ale HG nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, precum şi atribuţii complementare ce derivă din implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.

D. Responsabilităţi:

Răspunde de respectarea şi implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Implementează măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate, coordonează, consiliază şi informează în legătură cu normele interne de protecţie a informaţiilor clasificate şi a altor aspecte ce derivă din aplicarea acestora.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • relaţionează cu compartimentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, precum şi cu alte compartimente din instituţie;
 • relaţionează direct cu compartimentele de muncă din instituţie care deţin, utilizează sau întocmesc documente clasificate;
 • relaţionează direct cu instituţii sau organizaţii din exterior care primesc sau expediază documente clasificate;
 • asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii.