Informații generale

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor şi-a reorganizat întreaga activitate începând cu anul 2009. Prin HCL 285/12.05.2009 s-a reglementat reorganizarea activităţii în subordinea Consiliului Local Cluj, noua organigramă, trecerea salariaţilor încadraţi în muncă la Serviciul Evidenţă Parcări, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca la Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor.

Obiect de activitate

Obiectul de activitate al Serviciului public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca îl constituie atribuirea locurilor de parcare, eliberarea abonamentelor de parcare, propunerile spre amenajare de noi locuri de parcare, exploatarea parcărilor din zona centrală, marcarea, numerotarea şi semnalizarea parcărilor cu abonament, punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative, reprezentarea intereselor autorităţii administraţiei publice în raporturile acesteia cu persoanele fizice sau juridice precum şi colectarea creanţelor bugetare.

În municipiul Cluj-Napoca sunt instituite următoarele tipuri de parcări:

  • Parcări situate în cartierele municipiului, în regim de abonament anual, construite din fondurile municipalităţii, marcate, numerotate şi semnalizate corespunzător;

  • Parcări, garaje, copertine situate în cartierele municipiului, în regim de contracte anuale de închiriere a terenului, edificate de cetăţeni în baza unei autorizaţii de construire;

  • Parcări în regim plata orară – situate în zona centrală a municipiului, sunt parcări marcate şi semnalizate prin indicatoare cu semnificaţia „P cu plată”;

  • Parking Moţilor şi parcări închise cu bariere-locuri de parcare în regim plata orară, cu program non-stop şi acces controlat;

  • Parkinguri situate în cartierele municipiului cu locuri de parcare în regim de abonamente anuale destinate riveranilor.

Sesizări defecțiuni parcometre: 0733 41 09 92

CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR