Sediul Prefecturii Judeţului Cluj
Sediul Consiluilui Judeţean Cluj
Sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi filiale ale acesteia (primării de cartier)
Sediu de instituţie publică / de interes public: serviciu descentralizat al ministerelor / altor organe ale administraţiei publice centrale, tribunal, partid politic, sindicat, cult, fundaţie, organizaţie neguvernamentală, asociaţie, agenţie etc.

Sedii de societăţi comerciale, regii autonome
Clădiri de birouri

Sediul filialei Băncii Naţionale a României
Sediu bancar, filială bancară
Sediu de societate de asigurări (de bunuri, de persoane)
Sediu de bursă de valori şi mărfuri, de firma de brokeraj
Sediu de fond de investiţii

Comerţ en detail: comerţ alimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 500 mp, comerţ nealimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 500 mp, magazin general având suprafaţa construită desfăşurată sub 1500 mp, închiriere CD/DVD, aparatură, scule, unelte, ţinute speciale etc.
Alimentaţie publică: restaurant, bistro, cofetărie, cafenea, bar, club, cantină etc.
Servicii cu acces public: tipărire şi multiplicare, servicii de educaţie şi formare profesională, centru after-school, servicii poştale şi de curierat (relaţii cu publicul), furnizare utilităţi (relaţii cu publicul), servicii CATV (relaţii cu publicul), agenţie de turism, agenţie imobiliară, agenţie de publicitate, agenţie matrimonială, servicii IT, salon de estetică şi întreţinere corporală (fitness, masaj, cosmetică, frizerie, coafor, baie publică, saună etc), studio de body-piercing / tatuaje, curăţătorie de haine, studiou foto / video, filială de bibliotecă / mediatecă, servicii funerare* etc.
Servicii profesionale: cabinet de medicină generală (medic de familie) cabinet de medicină de specialitate, cabinet stomatologic, laborator de analize medicale, laborator individual de tehnică dentară, cabinet de medicină veterinară, birou de avocatură, birou notarial, birou de traducere, servicii de consultanţă juridică sau economică, birou de contabilitate, atelier / birou de proiectare / expertizare / design, birou de topografie / cadastru / cartografie, atelier de artă etc.
Servicii manufacturiere: reparaţii obiecte de uz casnic, depanare electrocasnice / instalaţii, asistenţă IT, manufactură fină, reparaţii încălţăminte, croitorie, marochinărie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie sau alte activităţi manufacturiere etc.

Comerţ en detail şi servicii desfăşurate în unităţi independente cu suprafaţa construită desfăşurată mai mare de 500 mp: comerţ cu mărfuri de folosinţă generală şi servicii domestice, comerţ specializat pe profile şi serviciile aferente, comerţ şi servicii integrate (showroom, service) – pentru automobile, mobilă, echipamente etc
Comerţ şi servicii organizate în sistem „mall”.

Comerţ en-gros, comerţ cu materiale de construcţii
Mică producţie
Depozitare, logistică, distribuţie şi desfacere
Parc de activităţi
Service auto, spălătorie auto, staţie de carburanţi şi servicii

Lăcaş de cult
Mănăstire, schit

Filarmonică, sală de concerte, teatru dramatic, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuşi, muzeu, galerie de artă, ateliere de artă, bibliotecă, mediatecă, casă de cultură, centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferinţe, cinematograf, multiplex, sală polivalentă, sală de spectacole, expoziţie, circ, clubul copiilor, club, discotecă.

Grădiniţă, şcoală primară, şcoală gimnazială, liceu, şcoală postliceală, şcoală de arte şi meserii
Învăţămînt superior
Centru educaţional
Centru/ pol / parc de cercetare, de inovare, tehnologic, de industrii creative etc
Spaţii de cazare pentru elevi sau studenţi

Spital general (judeţean, municipal), clinică de specialitate, clinică universitară, maternitate, sanatoriu, preventoriu, policlinică, alte unităţi de sănătate (centre de recoltare sânge, staţii de salvare etc). Creşă, leagăn de copii, orfelinat, centru de zi, azil de bătrâni, centru de asistenţă socială.

Stadion, piscină, sală de sport specializată sau polivalentă, bowling, popicărie, patinoar, velodrom. Parc sportiv, teren de sport în aer liber, teren de golf, minigolf, strand, hipodrom, bază hipică, de canotaj, de agrement nautic.

Hotel * – *****, hotel de apartamente * – *****, motel * – ***, vilă turistică* – ***** pensiune turistică
categoria urbană * – ***** hostel, youth hostel* – ***

Producţie industrială – hală de producţie, atelier, laboratoar etc
Activităţi complementare: administrative, de depozitare, de distribuţie şi desfacere, de cercetare /
proiectare, sociale (vestiar, cantină, club etc – exclusiv locuinţe)
Sediu / punct de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii cu profil de tip industrial
sau cvasiindustrial şi activităţi conexe – administrative, de depozitare, comerciale etc
Infrastructură şi spaţii destinate IMMuri-lor cu activitate de tip industrial / cvasiindustrial
Parc de activităţi
Centru de cercetare şi formare profesională
Incubator de afaceri
Bază logistică, autobază, garaj şi atelier de întreţinere tehnică a mijloacelor de transport rutier,
terminal de mărfuri
Instalaţie de transfer intermodal de mărfuri

Centru de colectare şi depozitare fier vechi
Centru de colectare, depozitare şi valorificare deşeuri şi materiale reciclabile
Autoservice, spălătorie auto
Staţie de combustibili cu servicii aferente

Aeroport
Gară de persoane
Autogară
Staţie de transfer intermodal
Staţie a trenului metropolitan
Parcaj public multietajat subteran şi/sau suprateran
Parcaj public de tip park&ride
Depou pentru vehicule de tranport

Serviciu public de gospodărire comunală şi activităţi conexe: administrative, tehnice, de reparaţii şi
întreţinere, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc – exclusiv locuinţe) pepiniere, sere
Piaţă agro-alimentară, piaţă de vechituri, obor
Cimitir, capelă, crematoriu uman, sediu administrativ şi anexe ale cimitirului
Rampă de depozitare a deşeurilor urbane
Centru de colectare / prelucrare deşeuri
Depou pentru vehiculele tranportului public
Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate
Adăpost pentru animale de casă
Cimitir şi crematoriu pentru animale de casă

Construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnico-edilitare
Activităţi complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc –
exclusiv locuinţe)

Unitate militară
Unitate de poliţie
Unitate de jandarmerie
Unitate de protecţie civilă
Unitate de pompieri
Unitate ale serviciilor de informaţii

Exploatarea terenurilor în scopul producţiei agricole: cultivarea produselor agricole, a pomilor
fructiferi, a viţei de vie, a plantelor tehnice / industriale, farmaceutice
Sere, solarii, răsadniţe
Păşuni, fâneţe
Pepinieră pomicolă, pepinieră viticolă
Plantaţie de hamei şi duzi
Fermă pentru creşterea animalelor, păşunat
Depozitare a produselor agricole
Staţiune de cercetare agricolă
Lucrări şi amenajări de îmbunătăţiri funciare
Drumuri de exploatare agricolă
Sortare, prelucrare şi depozitare a produselor agricole
Anexe destinate personalului (exclusiv locuinţe)