SF – Regenerare urbană a zonei verzi

Expo Transilvania, amenajare și extindere parc Aurel Vlaicu, amenajare străzi adiacente , construire parking