Municipiul Cluj-Napoca implementează proiectul ,,Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO – CIIC’’ finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Implementarea de măsuri care vizează adaptarea structurilor administrative existente, optimizarea proceselor orientate catre cetățeni, prin crearea accesului online la serviciile administrației publice locale, precum și utilizarea centrului de inovare și imaginație civică în planificarea strategică a proceselor de inovare socială, pentru creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor oferite cetățenilor municipiului Cluj-Napoca.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea și introducerea mecanismelor Centrului de Inovare si Imaginație Civică(CIIC) în vederea optimizării proceselor decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în Municipiul Cluj-Napoca.

2. Design-ul, dezvoltarea si implementarea unui sistem electronic de digitalizare și simplificare a serviciilor publice oferite cetățenilor Municipiului Cluj-Napoca prin implementarea funcționarului public electronic si virtual – ANTONIA.

3. Formarea/instruirea functionarilor publici si contractuali, inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic, în utilizarea instrumentelor digitale si a functionarului electronic.

Valoarea totală a proiectului: 3.364.773,00 lei, din care valoarea asistenței financiare nerambusabilă solicitate: 3.262.433,00 lei.

Durata de implementare: 30 luni.

Perioada de implementare a proiectului: 24.06.2019 – 24.12.2021

Proiectul respectă prevederile egalității de șanse în concordanță cu prevederile legislației naționale și europene. Obiectivele și activitățile proiectului promovează dezvoltarea durabilă și sunt orientate direct spre susținerea acesteia.