MASTERPLAN SOPOR –  PUZ preliminar 15 iulie 2020:

Primăria municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului Masterplan Sopor (PUZ preliminar), studiu realizat în baza soluției câștigătoare a concursului internațional de soluții pentru „Plan Urbanistic Zonal Sopor – Masterplan -Cluj-Napoca 2019”. Datorită complexității și impactului P.U.Z., se va organiza și o dezbatere publică pe tema MASTERPLAN SOPOR, în principiu în septembrie/octombrie, la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Plan de situație existent                                        Plan proprietate asupra terenurilor și proprietate juridică a terenurilor

Plan etape de implementare                                Plan reglementări urbanistice – UTR

Plan mobilare urbanistică                                     Plan reglementări urbanistice – zonificare funcțională

Plan tramă stradală propusă                                 Profile propuse

Principii generale de organizare                          Detalieri zone

Memoriu general


PLAN URBANISTIC ZONAL – Calea Mănăștur-Calea Moților- str. Uzinei Electrice – str. Mărginașă


PLAN URBANISTIC ZONAL – Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca supune consultării publice propunerea preliminară PUZ  – Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca. În perioada 18 – 28 septembrie 2020 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația supusă consultăriipe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Proprietarii parcelelor afectate de propunerea preliminară PUZ vor primi notificări scrise. Data până la care aceștia pot depune observații cu privire la propunere este distinctă de cea menționată mai sus.


1.  Anunțarea intenției de elaborare (PUD și PUZ):

În perioada 23 septembrie – 2 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ urbanizare și parcelare construire ansamblu mixt Bd. Muncii nr. 80 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


PUZ dezvoltare zona rezidentiala str Breaza est –  Soluția modificată în urma ședinței C.T.A.T.U. din 07.07.2020:


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă rezidențială str Gheorghe Bibescu pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Borhanci fn pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Bicazului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Construire ansamblu mixt B-dul Muncii pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona rezidențială str Viile Nădășel- str Breaza pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Nordului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Nordului vest pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Parcelare și construire locuințe str. Vânătorului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Ansamblu locuințe unifamiliale Aleea Eclipsei est, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Eugen Ionesco – str. Făgetului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


P.U.Z dezvoltare ansamblu mixt str. Bună ziua , beneficiar Vita Vasile –  Soluția modificată în urma ședinței C.T.A.T.U. din 28.08.2020:


P.U.Z dezvoltare ansamblu mixt str. Bună ziua , beneficiar Vita Vasile –  Soluția modificată în urma ședinței C.T.A.T.U. din 30.07.2020, depusă în 20.08.2020:

Răspuns la obiecțiuni

Soluția inițială


În perioada 20 -30 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă rezidențială str. Rozmarinului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20 -30 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Colonia Sopor nr. 37G, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 19 -29 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Corectare limita de U.T.R. intre U.T.R.- ULiu si U.T.R.- Liu str. Voievod Gelu, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 19 -29 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare urbană str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 18 -27 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu multifuncțional str.  Fabricii de Zahăr nr. 107  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 17 -26 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă rezidențială str. Aurel Ghurghianu pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21  31 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ parcelare si construire locuinte familiale, str. Grigore Moisil vest pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21  31 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare, str. Borhanciului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21  31 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare, str. Adjudului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21  31 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUD etajare constructie existenta, Parcul feroviarilor nr. 19 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20  30 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare urbană, str Traian nr. 40-46 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

PERIOADA DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR PE MARGINEA ACESTUI PROIECT SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ ÎN 6 AUGUST 2020 


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu mixt str. Bună ziua pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

PERIOADA DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR PE MARGINEA ACESTUI PROIECT SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ ÎN 20 AUGUST 2020 


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu mixt str. Vidrei pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ corectare limita UTR str. Coșbuc nr. 4 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de regenerare urbană zona complex studențesc Observator pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ De restructurare urbană – str. Beiușului – latura vestică pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare – Colonia Sopor pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare – str. Simeria – latura nordică pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 10  20 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă rezidențială str. Galaction Liviu Munteanu est pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 3 15 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ urbanizare – colonia Sopor nord pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 3 15 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare urbană, blv Muncii nr.2 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  2 – 13 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona rezidentiala strada Breaza pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  2 – 13 iulie -2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare strada Borhanciului Est pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  2 – 13 iulie -2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z. construire imobile cu funcțiuni mixte str Parâng, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 24 iunie – 3 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z dezvoltare urbană Calea Dorobanților nr. 104-106, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 18 iunie – 2 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z dezvoltare zonă mixtă str. Borhanciului nr. 46, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 14 mai 2020 – 29 mai 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare, str. Speranței FN, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7


În perioada 7 mai 2020 – 22 mai 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare, str. Adjudului nr. 1, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7


În perioada 7 mai 2020 – 22 mai 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare, str. Vanatorului-Vantului-Rahovei pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7


În perioada 8 aprilie – 16 aprilie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z dezvoltare ansamblu de locuinte, str. Luminii-Eugen Ionescu vest pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


În perioada 8 aprilie – 16 aprilie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z. de corectare a limitei U.T.R. – str. Vanatorului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


În perioada 13 – 20 martie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare str. Frunzișului latura sud estică pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.

PERIOADA DE TRANMITERE A PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR PE MARGINEA ACESTUI PROIECT SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ ÎN 27 MARTIE 2020 


În perioada 6 – 13 februarie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare str. Mihai Românu nord pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


În perioada 24.01.2020 – 31.01.2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z dezvoltare ansamblu rezidential cu dotari, str. Dionisie Roman nr.1 pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.

Arhivă

3. Documentații de urbanism avizate: