PLAN URBANISTIC ZONAL – modernizare circulație Calea Mănăștur – str. Mărginașă

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentației PUZ în perioada 08.11.2019 – 17.11.2019. Observațiile se pot transmite online pe adresa registratura@primariaclujnapoca.ro sau se înregistrează la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.

Parte scrisă

Memoriu PUZ

Regulament PUZ

Parte desenată

incadrare A1

situatie existenta A1

propunere reglementari A1

regim jurididic A1

retele A1


PLAN URBANISTIC ZONAL – reconfigurare spațiu public Piața Cipariu

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentației PUZ în perioada 08.11.2019 – 17.11.2019. Observațiile se pot transmite online pe adresa registratura@primariaclujnapoca.ro sau se înregistrează la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


PLAN URBANISTIC ZONAL – de regenerare urbană – Bd. Nicolae Titulescu

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentației PUZ în perioada 05.11.2019 – 14.11.2019. Observațiile se pot transmite online pe adresa registratura@primariaclujnapoca.ro sau se înregistrează la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.

Parte scrisă

PUZ

Fișă soluții parcări

Parte desenată

Tronson 1

Tronson 2

Tronson 3

Masterplan


PLAN URBANISTIC ZONAL – Construire locuință familială str. Borhanciului nr. 80 – str. Reményik Sándor nr.2

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentației PUZ în perioada 01.11.2019 – 11.11.2019. Observațiile se pot transmite online pe adresa registratura@primariaclujnapoca.ro sau se înregistrează la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


PLAN URBANISTIC ZONAL – Elaborare studiu de fezabilitate pentru expropriere și amenajare parc cartier Zorilor Zona Observator

Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanșarii etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu: Elaborare studiu de fezabilitate pentru expropriere si amenajare parc cartier Zorilor Zona Observator si plan urbanistic zonal conform Legii nr.350/2001 actualizata, Cluj-Napoca, str.Observator fn, judetul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi consultata pe site-ul:https://primariaclujnapoca.ro/strategii-urbane/informarea-si-consultarea-publicului-pud-si-puz, proiectant SC Arhi Box SRL, din data de 21 octombrie 2019. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii si sugestii, pana la data de 7 noiembrie 2019, la APM Cluj, Calea Dorobanților nr.99, bl.9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro.


PLAN URBANISTIC ZONAL – DEZVOLTARE COMPLEX STUDENȚESC „HAȘDEU”

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentației PUZ în perioada 01.10.2019 – 07.10.2019. Observațiile se pot transmite online pe adresa strategiiurbane@primariaclujnapoca.ro sau se înregistrează la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA HOIA „REVITALIZAREA ZONEI PARCULUI ETNOGRAFIC NATIONAL ROMULUS VUIA – PADUREA HOIA SI A PROIECTULUI TETAPOLIS CLUJ-NAPOCA

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentației PUZ în perioada 20.09.2019 – 30.09.2019. Observațiile se pot transmite online pe adresa strategiiurbane@primariaclujnapoca.ro sau se înregistrează la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


Reabilitare Bază Sportivă și amenajare parc, zona ”La terenuri”, cartier Mănăștur

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentației PUZ în perioada 10.09.2019 – 24.09.2019. Observațiile se pot transmite online pe adresa strategiiurbane@primariaclujnapoca.ro sau se înregistrează la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.

Anunțarea intenției de elaborare (PUD și PUZ):

Consultarea propunerilor preliminare: