1.  Anunțarea intenției de elaborare (PUD și PUZ):

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2. Documentații de urbanism supuse consultării publice în etapa elaborării propunerilor

14.10.2021: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ – dezvoltare infrastructură educațională, de sănătate, infrastructură sportivă și pădure-parc în cartierul Borhanci

În perioada 14 octombrie – 2 noiembrie 2021 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ  pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


05.10.2021:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ – Reamenajare zona Piața Mărăști și străzile adiacente.

Broșura Piața Mărăști și zonele adiacente/Regenerare urbană și parking subteran – Faza I – concept general

În perioada 5 octombrie – 22 octombrie 2021 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ  pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Dezbaterea publică având ca temă „Reamenajare Piața Mărăști”  va avea loc în 12 octombrie de la ora 17, pe platforma ZOOM si va fi transmisa live pe paginile de Facebook CIIC – Centrul de Inovare si Imaginație Civica si Municipiul Cluj-Napoca.


8.09.2021 PLAN URBANISTIC ZONAL – ”TREN METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA” – ETAPA I a sistemului de transport metropolitan Cluj Magistrala 1 de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea – Componenta 1. Magistrala 1 de metrou, din municipiul Cluj-Napoca și comuna Florești, jud. Cluj,

parte scrisă: 1, 2

parte desenată: 1, 2, 3, 4, 5

Dezbaterea publică a alternativei finale pentru planul „PLAN URBANISTIC ZONAL și studiu de fezabilitate pentru proiectul: ”TREN METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA” – ETAPA I a sistemului de transport metropolitan Cluj Magistrala 1 de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea – Componenta 1. Magistrala 1 de metrou, din municipiul Cluj-Napoca și comuna Floresti, jud. Cluj, va avea loc în data de 15.10.2021 ora 16:00, în vederea obținerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Linkul de acces va fi disponibil pe site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, cu 24 de ore înainte de începerea dezbaterii


30.07.2021:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea PUZ de urbanizare, cartier Sopor. Propunerea inițială a fost modificată în urma dezbaterilor cu proprietarii terenurilor din zona Sopor, dezbateri organizate în perioada 16 martie – 7 aprilie

memoriu general PUZ

propunere PUZ (iulie 2021)

propunerea inițială ( martie 2021)


28.05.2021:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară PLAN URBANISTIC ZONAL pentru proiectul” TREN METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA, ETAPA I A SISTEMULUI DE TRANSPORT METROPOLITAN RAPID CLUJ: MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOLITAN, INCLUSIV LEGATURA DINTRE ACESTEA”

COMPONENTA 1. MAGISTRALA I DE METROU

În perioada 28 mai – 11 iunie 2021 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observatii cu privire la propunerea PUZ (de pe raza UAT Cluj-Napoca) pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Propuneri/observații primite din partea publicului: 1    2   3

Răspunsul proiectantului la propunerile/observații primite din partea publicului


ANUNȚ

Valorile de calcul sunt ajustabile în functie de rezultatele dezbaterilor și eventuale modificări.

Propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ se pot transmite pe registratura@primariaclujnapoca.ro până în data de 15 aprilie 2021.


Planul Urbanistic Zonal – Drum Transregio TR35 (Centura metropolitană și drumuri de legatură)

Ședințele de dezbatere publică online a alternativei finale  „PUZ pentru DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35 – CENTURA METROPOLITANĂ ȘI DRUMURI DE LEGĂTURĂ”, în vederea obținerii avizului de mediu conform HG nr. 1076/2004 vor avea loc în data de 04.12.2020 și 07.12.2020, ambele de la ora 16.00, pe o platformă online dedicată.

Accesul publicului la ședința de dezbatere publică online se poate face prin accesarea site-ului Primăriei Cluj-Napoca (www.primariaclujnapoca.ro – Secțiunea Comunitate/Cetățeni/Dezbateri publice), link-ul de accesare fiind disponibil cu 48h înainte de data organizării ședințelor de de dezbatere publică.

Pentru înscrierea la cuvânt este necesară completarea formularului online până luni, 7 decembrie 2020, ora 12.00.


Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  PUZ – Drum Transregio TR35 (Etapa 1 – Centura metropolitană, Etapa 2- drumuri de legătură).

În perioada 13 noiembrie – 3 decembrie 2020 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și opinii cu privire la propunerile PUZ (de pe raza UAT Cluj-Napoca) pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Material explicativ

Traseu centura și drumuri de legătura ( UAT Cluj-Napoca)

Traseu centura si drumuri de legatura ( toate UAT-urile)

Memoriu non-tehnic

Plan urbanistic Zonal

Memoriu general si  Regulament PUZ

Plan de incadrare

Situatia existenta  1  2

Reglementari urbanistice 1   2 

Proprietatea asupra terenurilor 1  2

Echipare edilitara 1   2

Notă:

1 – UAT Gilau UAT Floresti UAT Baciu

2 – UAT Cluj-Napoca UAT Feleacu UAT Apahida

3 – UAT Cluj-Napoca


29.10.2020 – Primăria municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului PROPUNEREA privind AMENAJAREA ANSAMBLULUI URBAN CETATUIA,  studiu realizat în baza soluției câștigătoare a concursului internațional de soluții “ Cetățuia Hill – International Design Competition / Amenajare Cetățuia”.

Prin intermediul Centrului de Inovare și Imaginație Civică , primaria Municipiului Cluj-Napoca organizează o dezbatere publică online joi, 5 noiembrie 2020, începând cu ora 17.00, tema acesteia fiind „Amenajare Cetățuie”. Dezbaterea vor fi transmisă live pe paginile de Facebook CIIC – Centrul de Inovare și Imaginație Civică și Municipiul Cluj-Napoca.

Pentru înscrierea la cuvânt, cei interesați sunt rugați să adreseze o solicitare în opțiunea ”mesaj” a paginii CIIC – Centrul de Inovare și Imaginație Civică pentru a putea primi linkul de conectare în ziua dezbaterii și detalii cu privire la intervenție.


MASTERPLAN SOPOR –  PUZ preliminar 15 iulie 2020:

Primăria municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului Masterplan Sopor (PUZ preliminar), studiu realizat în baza soluției câștigătoare a concursului internațional de soluții pentru „Plan Urbanistic Zonal Sopor – Masterplan -Cluj-Napoca 2019”. Datorită complexității și impactului P.U.Z., se va organiza și o dezbatere publică pe tema MASTERPLAN SOPOR, în principiu în septembrie/octombrie, la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Plan de situație existent                                        Plan proprietate asupra terenurilor și proprietate juridică a terenurilor

Plan etape de implementare                                Plan reglementări urbanistice – UTR

Plan mobilare urbanistică                                     Plan reglementări urbanistice – zonificare funcțională

Plan tramă stradală propusă                                 Profile propuse

Principii generale de organizare                          Detalieri zone

Memoriu general


PLAN URBANISTIC ZONAL – Calea Mănăștur-Calea Moților- str. Uzinei Electrice – str. Mărginașă


În perioada 13 – 28 octombrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ parcelare si construire locuințe semicolective, str. Gr. Moisil nr. 37-37A-37B-37C  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 13 – 28 octombrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare Drumul Sf Ioan-str Colonia Faget  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 12 – 27 octombrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Bicaz-Sud  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 28 septembrie – 12 octombrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația Elaborare PUZ de restructurare urbană str. Oașului nr. 27  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 28 septembrie – 12 octombrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația Elaborare PUZ de parcelare Str. Theodor Pallady, F.N  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 21 septembrie – 5 octombrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona rezidențială str. Galaction Liviu Munteanu est  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 17 – 30 septembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Subzona de instituții si servicii publice si de interes public, în zona de locuințe cu regim redus de înălțime str. Busuiocului nr 58  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 1 – 15 septembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ de urbanizare str. Borhanci  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 1- 15 septembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ ansamblu cu funcțiuni mixte str. Vidrei, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 30 august – 13 septembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ corecție limită UTR str. Onisifor Ghibu nr. 25A, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 26 august – 9 septembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare – zona Viile Nădășel – Dealul Steluța, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ


În perioada 12 – 26 august 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ dezvoltare ansamblu mixt str. Porțelanului – str. Tăbăcarilor, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ


În perioada 09 – 23 august 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzona de servicii de interes public in zona rezidențială, str. Stupilor FN, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ


În perioada 20 iulie – 4 august 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzona de activități economice in zona cu caracter rezidențial str. Becaș str. Fagului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 20 iulie – 4 august 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 20 iulie – 4 august 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ corectare limită între UTR Liu și UTR str. Donath, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

12 august 2021 – Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 20 iulie – 4 august


În perioada 16 iulie – 2 august 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ parcelare si construire locuințe cu regim redus de înălțime str Alexandru Odobescu – est, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 16 iulie – 2 august 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 15-30 iulie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzona de instituții și servicii publice, subzona de activități economice cu caracter terțiar si subzona verde cu acces public limitat – str. Buna Ziua, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

12 august 2021 – Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 15 – 30 iulie 2021


În perioada 15-30 iulie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona de locuințe cu regim redus de înălțime str. Episcop Marton Aron – latura sudică, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ

În perioada 15-30 iulie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 15-30 iulie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare str Septimiu Mureșanu nr 2-7, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ

12 august 2021 – Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 15 – 20 iulie 2021


În perioada 12-27 iulie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare str Calea Baciului nr 38 – str. Ileana Cosânziana nr 2, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 12-27 iulie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 6-21 iulie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Raului-nord, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 12-27 iulie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 1 – 14 iulie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzona de activități economice cu caracter terțiar Bd 1Decembrie 1918 nr 15, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 1-14 iulie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 11 – 25 iunie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare centru de agrement drumul Sf. Ion, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 11 – 25 iunie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 2 iunie – 16 iunie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ – parcelare și construire parc științific Tetapolis, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 2 – 16 iunie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 18 mai – 2 iunie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare strada Nordului – vest, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.

În perioada 18 mai – 2 iunie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 13 – 27 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Bicaz , pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

31 mai 2021: În perioada 13 mai – 27 mai 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului.


În perioada 13 – 27 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter str. Observator nr.133 , pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.

12 august 2021 – Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 13 – 27 mai 2021

12 august 2021 – Răspunsul beneficiarului/proiectantului la propuneri/sesizări


În perioada 04 – 19 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare urbana, str. Tudor Vladimirescu sud , pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

25 mai 2021:  Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 4-19 mai.

12 august 2021 – Răspunsul beneficiarului/proiectantului la propuneri/sesizări


În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare etapa I str. Colonia Breaza , pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

17 mai 2021: În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului.


În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Romul Ladea – str. Nordului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

14 mai 2021: În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului.


În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Făgetului – vest, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

17 mai 2021:  Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 26 aprilie – 12 mai.

25 mai 2021: Răspunsul beneficiarului/proiectantului la propuneri/solicitări.

31 mai 2021: Răspunsul beneficiarului/proiectantului la propuneri/solicitări.

NOTA : Documentatiile PUZ aflate in faza de elaborare a propunerii se publica la sectiunea Locuire/Strategii urbane/ Informarea si consultarea publicului, in timp ce documentatiile PUZ avizate, aflate la faza de aprobare in Consiliul Local se publica la sectiunea Comunitate/Cetateni/Dezbateri publice. In sesizarile primite s-a facut referire la sectiunea Cetateni/Dezbateri publice, unde se publica proiectele de hotarare, nu propunerea preliminara PUZ. La data afisarii panoului pe amplasament, documentatia PUZ s-a afisat pe site-ul primariei in cadrul prezentei sectiuni.


În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare ansamblu mixt str. Bună Ziua -nord, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

14 mai 2021:  Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 26 aprilie – 12 mai (I)  

19 mai 2021: Răspunsul beneficiarului/proiectantului la propuneri/solicitări. (I)  

(II)


În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ dezvoltare ansamblu mixt str. Porțelanului – str. Tăbăcarilor, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.

14 mai 2021: În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului.

31 mai 2021: Propuneri/sugestii/observatii primite in urma notificarilor scrise.


În perioada 21 aprilie – 6 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ parcelare și construire locuințe str. Câmpului nr 161, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20 aprilie – 5 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ de restructurare str. Dorobanților 114-118, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20 aprilie – 5 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Lipova, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 12 – 23 aprilie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ– amenajare ansamblul Clinicilor universitare și dezvoltare Centru Intregrat de Transplant, str. Clinicilor – str. Victor Babeș, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 29 martie – 13 aprilie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Parcelare si construire locuinte familiale str Cezar Bolliac, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 martie – 6 aprilie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare str. Oasului 27, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 15 – 30 martie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Colonia Sopor, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  11 – 26 martie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare, str. Luminii-str. Eugen Ionesco, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  8 – 22 martie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de parcelare str. Oașului 357, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  3 – 18 martie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare – str. Nordului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  23  februarie – 10 martie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația Plan urbanistic zonal str Borhanciului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  23  februarie – 10 martie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ parcelare și corectare limita UTR str. Voievod Gelu, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  10 – 25  februarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z. parcelare și construire locuințe familiale str Câmpului nr 161, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 25 ianuarie – 5 februarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare parcelare și construire locuințe Colonia Breaza latura sudică, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20 ianuarie – 3 februarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ construire locuințe unifamiliale și semicolective str. Măcesului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 12 – 26 ianuarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu de locuințe, str Vânătorului-Rahovei, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 31 decembrie 2020 – 14 ianuarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu locuințe unifamiliale str. Eclipsei fn, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 31 decembrie 2020 – 14 ianuarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Odobești latura estică, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 31 decembrie 2020 – 14 ianuarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare și parcelare str. Theodor Pallady, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 14-30 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ regenerare urbana – complex studențesc Observator, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 14-30 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare, str. Povârnișului latura estică, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 9– 24 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ schimbare incadrare functionala, str C. Brancusi 174-178, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 7 – 24 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare ansamblu mixt, str. Somesului- str. Lalelelor, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 7 – 21 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzona S_Is, str. Uliului nr.124, UBB pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 7 – 21 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de parcelare și construire locuințe, Rahovei nr 38-40 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


PERIOADA DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR PE MARGINEA ACESTUI PROIECT SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ ÎN 15 ianuarie 2021

În perioada 27 noiembrie – 17 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare Calea Dorobanților pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona rezidențială str Gheorghe Bibescu pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 25 noiembrie – 31 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare strada Borhanciului Est pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 12 – 27 noiembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Semenicului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 12 – 27 noiembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Lombului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 octombrie – 5 noiembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Nordului vest pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  P PUZ de dezvoltare zona economica Frunzisului 78 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ de urbanizare str. Dealul Fanatelor pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 1 octombrie 2020 – 12 octombrie publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Simeria latura nordică pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 23 septembrie – 2 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ urbanizare și parcelare construire ansamblu mixt Bd. Muncii nr. 80 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


PUZ dezvoltare zona rezidentiala str Breaza est –  Soluția modificată în urma ședinței C.T.A.T.U. din 07.07.2020:


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă rezidențială str Gheorghe Bibescu pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Borhanci fn pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Bicazului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Construire ansamblu mixt B-dul Muncii pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona rezidențială str Viile Nădășel- str Breaza pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Nordului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Nordului vest pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Parcelare și construire locuințe str. Vânătorului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Ansamblu locuințe unifamiliale Aleea Eclipsei est, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Eugen Ionesco – str. Făgetului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


PLAN URBANISTIC ZONAL – Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca supune consultării publice propunerea preliminară PUZ  – Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca. În perioada 18 – 28 septembrie 2020 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația supusă consultăriipe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Proprietarii parcelelor afectate de propunerea preliminară PUZ vor primi notificări scrise. Data până la care aceștia pot depune observații cu privire la propunere este distinctă de cea menționată mai sus (se va preciza în notificarea transmisă).


P.U.Z dezvoltare ansamblu mixt str. Bună ziua , beneficiar Vita Vasile –  Soluția modificată în urma ședinței C.T.A.T.U. din 28.08.2020:


P.U.Z dezvoltare ansamblu mixt str. Bună ziua , beneficiar Vita Vasile –  Soluția modificată în urma ședinței C.T.A.T.U. din 30.07.2020, depusă în 20.08.2020:

Răspuns la obiecțiuni

Soluția inițială


În perioada 20 -30 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă rezidențială str. Rozmarinului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20 -30 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Colonia Sopor nr. 37G, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 19 -29 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Corectare limita de U.T.R. intre U.T.R.- ULiu si U.T.R.- Liu str. Voievod Gelu, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 19 -29 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare urbană str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 18 -27 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu multifuncțional str.  Fabricii de Zahăr nr. 107  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 17 -26 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă rezidențială str. Aurel Ghurghianu pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21  31 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ parcelare si construire locuinte familiale, str. Grigore Moisil vest pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21  31 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare, str. Borhanciului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21  31 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare, str. Adjudului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21  31 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUD etajare constructie existenta, Parcul feroviarilor nr. 19 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20  30 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare urbană, str Traian nr. 40-46 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

PERIOADA DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR PE MARGINEA ACESTUI PROIECT SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ ÎN 6 AUGUST 2020 


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu mixt str. Bună ziua pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

PERIOADA DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR PE MARGINEA ACESTUI PROIECT SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ ÎN 20 AUGUST 2020 


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu mixt str. Vidrei pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ corectare limita UTR str. Coșbuc nr. 4 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de regenerare urbană zona complex studențesc Observator pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ De restructurare urbană – str. Beiușului – latura vestică pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare – Colonia Sopor pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare – str. Simeria – latura nordică pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 10  20 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă rezidențială str. Galaction Liviu Munteanu est pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 3 15 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ urbanizare – colonia Sopor nord pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 3 15 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare urbană, blv Muncii nr.2 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  2 – 13 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona rezidentiala strada Breaza pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  2 – 13 iulie -2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare strada Borhanciului Est pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  2 – 13 iulie -2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z. construire imobile cu funcțiuni mixte str Parâng, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 24 iunie – 3 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z dezvoltare urbană Calea Dorobanților nr. 104-106, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 18 iunie – 2 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z dezvoltare zonă mixtă str. Borhanciului nr. 46, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 14 mai 2020 – 29 mai 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare, str. Speranței FN, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7


În perioada 7 mai 2020 – 22 mai 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare, str. Adjudului nr. 1, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7


În perioada 7 mai 2020 – 22 mai 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare, str. Vanatorului-Vantului-Rahovei pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7


În perioada 8 aprilie – 16 aprilie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z dezvoltare ansamblu de locuinte, str. Luminii-Eugen Ionescu vest pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


În perioada 8 aprilie – 16 aprilie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z. de corectare a limitei U.T.R. – str. Vanatorului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


În perioada 13 – 20 martie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare str. Frunzișului latura sud estică pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.

PERIOADA DE TRANMITERE A PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR PE MARGINEA ACESTUI PROIECT SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ ÎN 27 MARTIE 2020 


În perioada 6 – 13 februarie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare str. Mihai Românu nord pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


În perioada 24.01.2020 – 31.01.2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z dezvoltare ansamblu rezidential cu dotari, str. Dionisie Roman nr.1 pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.

Arhivă

3. Documentații de urbanism avizate:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012