Consiliul local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.
Consiliul local Cluj-Napoca este format din 27 de consilieri:

  • 17 consilieri – PNL
  • 5 consilieri – PSD + ALDE
  • 5 consilieri – UDMR

Lista administratorilor în funcție de la regiile autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Raportul privind activitatea intreprinderilor publice aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2017. Partea I Partea II Anexa 6