Eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale din municipiul Cluj-Napoca prin Programul Operațional Regional 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1.

Proiect prioritar: „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca”.

Propune: creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca în scopul reducerii consumului energetic, inclusiv prin utilizarea surselor de energie regenerabilă. Ca atare, investiţia propune în concret izolarea termică a fațadei, instalarea unui nou sistem de încălzire, dotarea cu corpuri de încălzire cu ventiloconvectoare, reabilitarea/ modernizarea instalației de iluminat, panouri solare pentru asigurarea apei calde la bucătărie, instalarea ventilatoarelor și a recuperatarelor de căldură, pentru creșterea performanței energetice a clădirii etc.

Rezultate așteptate: Scăderea consumului de energie pentru clădirea reabilitată cu 30,94%, scăderea gazelor cu efect de seră cu 14,59%, reducerea consumului final de energie din surse neregenerabile cu 53,62% datorită instalării de sisteme cu energie regenerabilă și eficientizării energetice a clădirii, creșterea confortului termic.

Proiect prioritar: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe, Grup 1-10.

Propune: creșterea eficienței energetice constă în îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (parte vitrată și parte opacă) și alte măsuri precum cele de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent, lucrări de reparații la fațade.

Rezultate așteptate: 58 de blocuri reabilitate, 2511 de apartamente reabilitate.


Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1

Obiectivul general al proiectului

Prin proiect se propun pachete de măsuri de creștere a eficienței energetice, complementate de măsuri conexe pentru 5 blocuri din Municpiul Cluj-Napoca. Acestea cu drept scop final reducerea consumului de energie finală în sectorul rezidenţial din municpiul Cluj-Napoca.

Obiective specifice

OS1. Scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră cu 628,725 echivalent tone de CO2 al celor 5 clădiri din Municipiul Cluj-Napoca incluse în grupul 1. Prin realizarea pachetului de măsuri de creștere a eficienței energetice propus, consumul anual specific de energie al clădirii / blocului va fi redus, în consecință nivelul gazelor cu efect de seră asociat consumurilor energetice necesare asigurării condițiilor de trai adecvate, va scădea și el. Într-o mai mică măsură vor contribui și măsurile conexe, care indirect conduc la scăderea consumurilor anuale specifice de energie ale clădirilor. Pentru fiecare dintre clădirile componente măsurile de intervenție propuse conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 cu mai mult de 50% față de emisiile inițiale.


Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 2

Obiectiv general al proiectului: reducerea consumului de energie finala în sectorul rezidential. Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca-Grup 2

Obiectivul specific al proiectului al prioritatii de investitii caruia îi raspunde proiectul este conform Ghidului Solicitantului: „Cresterea eficientei energeticeîn cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari”

Scopul proiectului este: cresterea eficientei energetice pentru cinci cladiri rezidentiale din Municipiul Cluj Napoca.

Prin proiect se propun pachete de masuri de crestere a eficientei energetice, complementate de masuri conexe pentru 5 (cinci)blocuri/componente din Municipiul Cluj-Napoca, si anume:

Componenta 1: Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 11-15, Bl. J, localitatea Cluj Napoca, jud. Cluj

Componenta 2: Str. Liviu Rebreanu, Nr. 62, localitatea Cluj Napoca, jud. Cluj

Componenta 3: Str. Ion Mester, Nr. 6, Bl. J, localitatea Cluj Napoca, jud. Cluj

Componenta 4: Str. Bucium, Nr. 3, Bl. A2, localitatea Cluj Napoca, jud. Cluj

Componenta 5: Aleea Baita, Nr. 2, Bl. K4, localitatea Cluj Napoca, jud. Cluj

Pentru fiecare dintre componentele acestui grup, prin masurile propuse se estimeaza ca valoarea consumului specific de energie pentruîncalzire va fi sub limita de 100 kWh/m2/an, asa cum a fost stabilit pentru zona climatica III în care se încadreaza municipiul Cluj-Napoca.

Masurile propuse constau din îmbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei cladirii (parte vitrata si parte opaca) si alte masuri precum cele de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate aparent, lucrari de reparatii la fatade etc.

În urma realizarii masurilor propuse fiecare dintre cladirile / blocurile incluse în cererea de finantare îsi va îmbunatati performanta energetica cu cel putin o clasa.


Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 7

Obiectiv general al proiectului: reducerea consumului de energie finala în sectorul rezidential. Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca-Grup 7

Obiectivul specific al proiectului al prioritatii de investitii caruia îi raspunde proiectul este conform Ghidului Solicitantului: „Cresterea eficientei energeticeîn cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri  energetice mari”

Scopul proiectului este: creşterea eficienței energetice pentru cinci clădiri rezidențiale din Municipiul Cluj Napoca. Prin proiect se propun pachete de măsuri de creștere a eficienței energetice, complementate de măsuri conexe pentru 5 blocuri/componente din Municpiul Cluj-Napoca, și anume:

Componenta 1 – Strada Alexandru Vaida Voevod nr. 58;

Componenta 2 – Strada Alexandru Vaida Voevod nr. 62;

Componenta 3 – Strada Ariesului nr. 32;

Componenta 4 – Strada Baita nr. 4;

Componenta 5 – Strada Detunata nr. 19 bl. L6.

Pentru fiecare dintre componentele acestui grup, prin măsurile propuse se estimează că valoarea consumului specific de energie pentru încălzire va fi sub limita de 100 kWh/m2/an, așa cum a fost stabilit pentru zona climatică III în care se încadrează municipiul Cluj-Napoca. Măsurile propuse constau din îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (parte vitrată și parte opacă) și alte măsuri care contribuie la atingerea obiectivelor pe componentă, dar și măsuri conexe. În urma realizării măsurilor propuse fiecare dintre clădirile / blocurile incluse în cererea de finanțare își va îmbunătăți performanța energetică cu cel puțin o clasă.

Rezultate asteptate:

1. Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera de la valoarea de 612,10 la 325,89, respectiv cu 286,21 (echivalenttone de CO2) cumulat pentru cele 5 blocuri
2. 150 gospodarii cu o clasificare mai buna a consumului de energie, aferente Grupului 7 de cladiri rezidentiale format din 5 componente/blocuri.

Orizont 2020 este cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de UE. Acesta va duce la mai multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe piață.

Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice prin: promovarea utilizării durabile a energiei, educarea comunitară şi instituţională, utilizarea celor mai bune tehnici disponibile şi folosirea pe scară mai largă a surselor de energie regenerabilă.

Obiectivele specifice ale proeictului sunt: conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice, educarea şi încurajarea comunităţii prin campanii de informare a populaţiei privind importanţa creşterii eficienţei energetice și furnizarea de informaţii privind fluxurile energetice şi alte date de interes public către cetăţeni, prin intermediul canalelor de comunicare existente la nivel local.

Proiectul Vinerea Verde – Stop! Azi mașina stă pe loc!, proiect implementat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca împreună cu Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, începând cu luna iunie 2021, a fost selectat, în calitate de proiect pilot în cadrul programului de cercetare Orizont 2020 ENCHANT.

Programul are ca obiectiv identificarea celor mai eficiente măsuri de îmbunătățire a comportamentului de consum de energie și vizează peste 14 milioane de consumatori din Norvegia, Austria, Italia, Germania, Turcia și România, fiind cel mai amplu proiect experimental de acest gen derulat de comunitatea științifică până în prezent.

Se urmăresc efectele în opțiunile de consum ale unor mesaje privind consumul de energie transmise de autorități sau companii furnizoare, după caz.

Rezultatele alimentează un sistem de inteligență artificială programat să producă recomandări de politici publice în baza unor modele dezvoltate pe datele culese din teren de-a lungul proiectelor aflate în derulare sau a unui mare număr de studii de profil derulate la scală mai mica în trecut, generând scenarii complexe de luare a deciziilor.

Obiectivul final al proiectului este producerea de modele de politici publice care să alimenteze factorii de decizie din sferele publică și privată cu impact în termeni de eficiență energetică la nivel european, național și local.

În strategiile europene, eficiența constituie resursa energetică cea mai valoroasă în contextul în care Uniunea Europeană urmărește un obiectiv de neutralitate climatică cu ținta 2050. Obiectivul alcătuiește fundamentul Pactului Verde European și al Acordului de la Paris din care România face parte.

În contextul actual privind criza pandemică și provocările geopolitice și de securitate din regiune, urgența implementării unor măsuri cuprinzătoare și de impact privind tranziția energetică sunt o prioritate de grad zero. Cercetările științifice au identificat măsurile privind schimbarea comportamentului de consum al cetățenilor ca fiind o componentă esențială a tranziției energetice cu impact imediat și costuri scăzute de implementare.

Proiectul ENCHANT evaluează performanța campaniilor de intervenție nu numai în ceea ce privește energia și economisirea CO2, ci și eficiența costurilor și efectele asupra bunăstării oamenilor, precum și efectele pentru grupurile țintă. Cunoștințele create în ENCHANT vor fi implementate într-un webtool bazat pe algoritmi care sprijină procesul de luare a deciziilor de către factorii de decizie, furnizorii de energie, ONG-urile și municipalitățile în conceperea unor campanii eficiente și direcționate privind eficiență energetică.

Pe scurt, proiectul ENCHANT urmărește eliminarea diferențelor dintre cunoștințe și impact.

În cadrul proiectului ENCHANT Municipiul Cluj-Napoca este parte a unui consorțiu de 11 actori relevanți din 6 țări. În România proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Asociația Centrul pentru Studiul Democrației și Electrica Furnizare.