Eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale din municipiul Cluj-Napoca prin Programul Operațional Regional 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1.

Proiect prioritar: „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca”.

Propune: creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca în scopul reducerii consumului energetic, inclusiv prin utilizarea surselor de energie regenerabilă. Ca atare, investiţia propune în concret izolarea termică a fațadei, instalarea unui nou sistem de încălzire, dotarea cu corpuri de încălzire cu ventiloconvectoare, reabilitarea/ modernizarea instalației de iluminat, panouri solare pentru asigurarea apei calde la bucătărie, instalarea ventilatoarelor și a recuperatarelor de căldură, pentru creșterea performanței energetice a clădirii etc.

Rezultate așteptate: Scăderea consumului de energie pentru clădirea reabilitată cu 30,94%, scăderea gazelor cu efect de seră cu 14,59%, reducerea consumului final de energie din surse neregenerabile cu 53,62% datorită instalării de sisteme cu energie regenerabilă și eficientizării energetice a clădirii, creșterea confortului termic.

Proiect prioritar: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe, Grup 1-10.

Propune: creșterea eficienței energetice constă în îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (parte vitrată și parte opacă) și alte măsuri precum cele de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent, lucrări de reparații la fațade.

Rezultate așteptate: 58 de blocuri reabilitate, 2511 de apartamente reabilitate.