Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice

Sistem de iluminat public inteligent în Cluj-Napoca pentru scăderea efectelor gazelor cu efect de seră – (referință 2020/516017)