Autorizații de construire

documente emise

27 mai 2024

Autorizație de construire 380/2024

2024-05-27T00:00:00+03:00
AMPLASARE CONTAINER TIP TOMRA PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR.
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Câmpului, nr. 9-19
Autorizație de construire 380/20242024-05-27T00:00:00+03:00
27 mai 2024

Autorizație de construire 379/2024

2024-05-27T00:00:00+03:00
MODIFICARE DE TEMA PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR AUTORIZATE CU A.C. NR. 824 DIN 19.08.2022 , emisa pentru CONTINUARE DE LUCRARI FARA MODIFICARE DE SOLUTIE LA PROIECT AUTORIZAT CU AC 63 din 16.01.2013 si AC 888 din 22.06.2016 "EXTINDERE CASA PE TERASA EXISTENTA SI AMENAJARI INTERIOARE.
Modificari propuse: modificari goluri fatade , modificare terasa circulabila in terasa necirculabila ( fara acces din podul casei) , neexecutare lucarna pentru iesirea pe terasa.
Modificarile propuse se incadreaza in limitele avizelor si acordurilor initiale .
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Nicolae Cristea, nr. 6
Autorizație de construire 379/20242024-05-27T00:00:00+03:00
27 mai 2024

Autorizație de construire 378/2024

2024-05-27T00:00:00+03:00
EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca
Autorizație de construire 378/20242024-05-27T00:00:00+03:00
27 mai 2024

Autorizație de construire 377/2024

2024-05-27T00:00:00+03:00
LUCRĂRILE DE REABILITARE SI DOTARI CORP C1
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Observatorului, nr. 2
Autorizație de construire 377/20242024-05-27T00:00:00+03:00
27 mai 2024

Autorizație de construire 376/2024

2024-05-27T00:00:00+03:00
REFAȚADIZARE ȘI REFACERE ÎNVELITOARE CORP C1 ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str FABRICII, nr. 124
Autorizație de construire 376/20242024-05-27T00:00:00+03:00
23 mai 2024

Autorizație de construire 375/2024

2024-05-23T00:00:00+03:00
CONTINUARE DE LUCRARI FARA MODIFICAREA SOLUTIEI CONSTRUCTIVE AUTORIZATE CU A.C. NR. 1529/30.10.2019, 1122/03.10.2014, 254/16.03.2011, 785/14.07.2010 - CASA UNIFAMILIALA D+P+M, AMENAJARI EXTARIOARE

Lucrari ramase de executat: finisaje exterioare, amenajari incinta, instalatii exterioare, finisaje imprejmuire.
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca
Autorizație de construire 375/20242024-05-23T00:00:00+03:00
23 mai 2024

Autorizație de construire 374/2024

2024-05-23T00:00:00+03:00
MODIFICARE DE TEMĂ PE PARCURSUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE AUTORIZATE CU A.C. NR. 890 DIN 09.08.2021 emisa pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ (DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE), cu regim de înălțime D+P respectiv P+Er, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER,
Modificari propuse: unitatea locativa C2: extindere la nivel de parter si etaj; modificare suprafata construita si suprafata desfasurata, modificare indicatori urbanistici, modificari interioare, modificari la fatade, modificare amenajari exterioare, dublarea peretelui comun dintre unitatile locative ax5.
Modificarile propuse se incadreaza in limitele avizelor si acordurilor initiale.

Conditie: pana la receptia constructiilor se va realiza partea pietonala (trotuarele).Spatiul verde cu acces public nelimitat va fi amenajat anterior receptiei imobilelor de pe str."C"
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Reményik Sándor, nr. 35
Autorizație de construire 374/20242024-05-23T00:00:00+03:00
23 mai 2024

Autorizație de construire 373/2024

2024-05-23T00:00:00+03:00

CONTINUAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA CU REGIM DE INALTIME S+P, IMPREJMUIRE, ZID DE SPRIJIN SI AMENAJARI EXTERIOARE FARA MODIFICAREA SOLUTIEI AUTORIZATE CU A.C. NR.229/09.03.2021
Rest de executat: instalatii si finisaje interioare, montare usi la garaj si la intrare, construire imprejmuire si amenajari exterioare
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Richard Wurmbrand, nr. 36
Autorizație de construire 373/20242024-05-23T00:00:00+03:00
23 mai 2024

Autorizație de construire 372/2024

2024-05-23T00:00:00+03:00
MODIFICARI INTERIOARE APARTAMENT NR.43
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Parang, nr. 6
Autorizație de construire 372/20242024-05-23T00:00:00+03:00
23 mai 2024

Autorizație de construire 371/2024

2024-05-23T00:00:00+03:00
MODIFICARE FORMA ACOPERIS
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca
Autorizație de construire 371/20242024-05-23T00:00:00+03:00
23 mai 2024

Autorizație de construire 370/2024

2024-05-23T00:00:00+03:00
CONTINUARE DE LUCRARI FARA MODIFICAREA SOLUTIEI CONSTRUCTIVE AUTORIZATE CU A.C. Nr. 1637 DIN 25.11.2019 - LOCUINTA SEMICOLECTIVA ( CU DOUA UNITATI LOCATIVE) CU SPATII SERVICII LA PARTER S+P+E+Er, AMENAJARI EXTERIOARE

Lucari ramase de executat: finisaje interioare, montare tamplarie interioara, amenajari exterioare
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca
Autorizație de construire 370/20242024-05-23T00:00:00+03:00
23 mai 2024

Autorizație de construire 369/2024

2024-05-23T00:00:00+03:00
LOCUINTA UNIFAMILIALA S+P+E, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE PARTIALA
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Aleea Sabin Dragoi, nr. 6-8
Autorizație de construire 369/20242024-05-23T00:00:00+03:00
23 mai 2024

Autorizație de construire 368/2024

2024-05-23T00:00:00+03:00
AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Constantin Brâncoveanu, nr. 11
Autorizație de construire 368/20242024-05-23T00:00:00+03:00
22 mai 2024

Autorizație de construire 367/2024

2024-05-22T00:00:00+03:00

CONTINUAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE D+P+M - CORPURILE C1 SI C2 -
FARA MODIFICAREA SOLUTIEI AUTORIZATE CU A.C. NR.3/04.01.2010 SI NR.1687/18.09.2006
Rest de executat: cele 2 case, amenajari exterioare, imprejmuire - partial
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Liviu Rusu, nr. 9
Autorizație de construire 367/20242024-05-22T00:00:00+03:00
22 mai 2024

Autorizație de construire 366/2024

2024-05-22T00:00:00+03:00

MODIFICARE FORMA ACOPERIS
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Sitarilor, nr. 55K provizoriu
Autorizație de construire 366/20242024-05-22T00:00:00+03:00
22 mai 2024

Autorizație de construire 365/2024

2024-05-22T00:00:00+03:00

DESFIINTARE CASA EXISTENTA,
CONSTRUIRE LOCUINTA SEMICOLECTIVA S+P+E+R, IMPREJMUIRE SI ACCESE,
AMENAJARI EXTERIOARE SI ORGANIZARE DE SANTIER
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Patriciu Barbu, nr. 46
Autorizație de construire 365/20242024-05-22T00:00:00+03:00
22 mai 2024

Autorizație de construire 364/2024

2024-05-22T00:00:00+03:00
MODIFICARE ÎMPREJMUIRE
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca
Autorizație de construire 364/20242024-05-22T00:00:00+03:00
22 mai 2024

Autorizație de construire 363/2024

2024-05-22T00:00:00+03:00
LĂRGIRE ȘI REAMENAJARE STRADĂ , ILUMINAT STRADAL, SEMAFORIZARE INTERSECȚIE, DEVIERE REȚELE , PROTEJARE, RELOCARE , COEXISTENȚĂ STRADA BUNĂ ZIUA CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.75/02.02.2023 ȘI HCL NR. 37/15.05.2023 ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca
Autorizație de construire 363/20242024-05-22T00:00:00+03:00
21 mai 2024

Autorizație de construire 362/2024

2024-05-21T00:00:00+03:00
MODIFICARE SOLUTIE CONSTRUCTIVA LA CASA UNIFAMILIALA D+P+E, AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE - A.C. NR.414 DIN 22.05.2023 SI A.C. NR.780 DIN 22.06.2012
Modificari propuse : se prelungeste acoperisul peste balcon, se modifica dimensiuni goluri (ferestre si usi), materiale finisaje de pe fatade
MODIFICARILE PROPUSE SE INCADREAZA IN PREVEDERILE AVIZELOR SI STUDIILOR EXISTENTE
judetul CLUJ, Cluj-Napoca, Str Corneliu Coposu, nr. 119
Autorizație de construire 362/20242024-05-21T00:00:00+03:00
20 mai 2024

Autorizație de construire 361/2024

2024-05-24T00:00:50+03:00
RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE IN VEDEREA REALIZARII A TREI UNITATI INDIVIDUALE, SCHIMBARE DE DESTINATIE LA DOUA DINTRE SPATIILE REZULTATE IN SPATII SERVICII CU ACCES PUBLIC
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Dâmboviței, nr. 12-18
Autorizație de construire 361/20242024-05-24T00:00:50+03:00
17 mai 2024

Autorizație de construire 360/2024

2024-05-24T00:00:47+03:00
CONSTRUIRE IMOBIL MIXT CU FUNCȚIUNE DE LOCUIRE ȘI BIROURI ( cu regim de înălțime 2S+P+5E+R) , ÎMPREJMUIRE , AMENAJĂRI EXTERIOARE , ORGANIZARE ȘANTIER - conform PUD aprobat cu HCL nr.745 din 06.12.2021.
Condiții: Suprafețele de teren necesare "regularizării" străzii Fânațelor vor fi aduse la strat de uzură până la recepția construcției .
Pe spațiul verde pe sol natural vor fi prevăzuți cel puțin 3 arbori cu circumferința de min. 35 cm măsurată la 1 m de la colet.
Punctul de colectare selectivă a deșeurilor , pe 4 fracții , va fi de tip îngropat ( hidraulic) cu o suprafață de min. 4,5 m x 1,3 m , prevăzut cu rigolă de scurgere și cu bazin de colectare .
Drumul din care se realizează accesul ( înscris în CF nr. 267921 , nr. topo. 18601/8) va fi adus la strat de uzură pe tronsonul adiacent P.U.D. anterior recepției construcției . propuse.
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Fănațelor, nr. 7-11
Autorizație de construire 360/20242024-05-24T00:00:47+03:00
17 mai 2024

Autorizație de construire 359/2024

2024-05-17T00:00:00+03:00
IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+3E, AMENAJĂRI EXTERIOARE, GARAJE LA SUBSOL ȘI PARCAJE, ORGANIZARE DE ȘANTIER ÎN BAZA H.C.L. 885/10.12.2019 si AVIZ ARHITECT SEF NR. 19/25.01.2024
judetul Cluj, Cluj-Napoca, Str Terra, nr. 6
Autorizație de construire 359/20242024-05-17T00:00:00+03:00
17 mai 2024

Autorizație de construire 358/2024

2024-05-17T00:00:00+03:00
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA IMOBIL
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca
Autorizație de construire 358/20242024-05-17T00:00:00+03:00
17 mai 2024

Autorizație de construire 357/2024

2024-05-17T00:00:00+03:00

AMPLASARE DOUA FIRME LUMINOASE in sistem provizoriu si demontabil
Durata de existenta a celor 2 firme: pe perioada functionarii societatii Modena Prodcom
judetul CLUJ, CLUJ-NAPOCA, Str Oasului, nr. 42, 42A
Autorizație de construire 357/20242024-05-17T00:00:00+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Autorizări construcţii


0264 596 030 / 4320; 4321; 4322; 4311; 4314; 4315; 4335
str. Moților nr. 3 cam. 59, 60, 61, 65
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK