Componența Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a subcomisiilor acesteia- Comisia operativă de urbanism și Comisia de estetică urbană

Președinte: arh. Daniel Pop – Arhitect șef al municipiului Cluj-Napoca

Membri:

 • prof. dr. arh. Adrian Iancu – decanul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca, atestat RUR (literele C, D, E)
 • prof. dr. ing. Nicolae Burnete – Departamentul Autovehicule rutiere și transporturi al Facultății de Mecanică – Președinte al Senatului Universității Tehnice din Cluj-Napoca
 • arh. Claudiu Salanță – Arhitect Șef al Județului Cluj, atestat RUR (literele Dz0,E)
 • arh. Vlad Negru – membru OAR, atestat RUR (literele Dz0, E, F6, G6)
 • arh. Voicu Bozac – membru OAR, atestat RUR (literele D, E)
 • arh. Romulus Zamfir – membru OAR, UAR, atestat RUR (literele D, E)
 • arh. Marcel Crișan – membru UAR, OAR, atestat RUR (literele D, E, G6)
 • arh. Mihai Racu – vicepreședinte UAR Cluj
 • lector univ. dr. Norbert Petrovici – departamentul de Sociologie al Facultății de Sociologie și Asistență Socială
 • arh. Exp. Ligia Subțirică – inspector specialitate – Primăria municipiului Cluj-Napoca
 • ing. Corina Ciuban – Director executiv – Direcția Generală de Urbanism, Primăria municipiului Cluj-Napoca
 • ing. Virgil Poruțiu – Director, Direcția Tehnică, Primăria municipiului Cluj-Napoca
 • jr. Alina Rus – Director – Direcția Juridică, Primăria municipiului Cluj-Napoca
 • ing. Mirela Mărincean – Șef Serviciu, Seviciul Siguranța Circulației urbane și rețele edilitare, Primăria muncipiului Cluj-Napoca

b1) Comisia operativă de urbanism

Președinte: arh. Daniel Pop – Arhitect șef al municipiului Cluj-Napoca

Membri:

 • prof. dr. arh. Adrian Iancu – decanul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca, atestat RUR (literele C, D, E)
 • arh. exp. Ligia Subțirică – inspector specialitate – Primăria municipiului Cluj-Napoca
 • ing. Corina Ciuban – Director executiv – Direcția Generală Urbanism
 • arh. Voicu Bozac – membru OAR, atestat RUR (literele D, E)
 • arh. Vlad Negru – membru OAR, atestat RUR (literele Dz0, E, F6, G6)

b2) Comisia de estetică urbană

Președinte: arh. Daniel Pop – Arhitect șef al municipiului Cluj-Napoca

Membri:

 • arh. exp. Ligia Subțirică – inspector specialitate, Primăria municipiului Cluj-Napoca
 • arh. Mihai Racu – vicepreședinte UAR
 • arh. Voicu Bozac – membru OAR, atestat RUR (literele D, E)
 • arh. Vlad Negru – membru OAR, atestat RUR (literele Dz0, E, F6, G6)

ing. Doina Tripon – consilier, Biroul Strategii urbane
arh. Andreea Mureșan – Șef Birou, Biroul Strategii urbane
Adina Bîrjac – inspector, Biroul Strategii urbane