Componența Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a subcomisiilor acesteia- Comisia operativă de urbanism și Comisia de estetică urbană

Președinte:       

Arh. DANIEL POP – Arhitectul șef al municipiului Cluj-Napoca

Membri:

Arh. CLAUDIU SALANȚĂ – Arhitectul Șef al Județului Cluj

Conf. Univ. dr. Arh. OCTAV OLĂNESCU – reprezentantul Facultății de Arhitectură și Urbanism Cluj-Napoca – mandat suspendat ]n perioada 24.02-24.03.2023

Prof. dr. Arh. ADRIAN IANCU – reprezentantul Registrului urbaniștilor din România – Biroul teritorial al regiunii de dezvoltare  N-V și reprezentantul Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Arh. VLAD NEGRU – reprezentantul Registrul urbaniștilor din România – Biroul teritorial al regiunii de dezvoltare  N-V

Arh. DAN DOMȘA – reprezentantul Ordinului Arhitecților din România – filiala Transilvania

Arh. CRISTIAN URCAN – reprezentantul Ordinului Arhitecților din România – filiala Transilvania – mandat încetat la cerere în 03.12.2021

Arh. SORIN SCRIPCARIU – reprezentantul Direcției Județeane pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Cluj

Arh. LIGIA SUBȚIRICĂ – reprezentantul  Direcției Județeane pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Cluj și a Uniunii Arhitecților din Romania – filiala Cluj

Arh.  MARCEL CRIȘAN –  reprezentantul Uniunii Arhitecților din Romania – filiala Cluj

Asist. Univ. Dr. Arh. MIHAI RACU – reprezentantul Uniunii Arhitecților din Romania – filiala Cluj – mandat încetat la cerere în 23.02.2023

Arh. VOICU BOZAC –  membru O.A.R și R.U.R

Ing.  CORINA CIUBAN – directorul executiv al Direcției urbanism

Arh. ANDREEA MUREȘAN – șeful  Biroului Strategii urbane, Direcția generală de urbanism

Jr.    ADINA ECATERINA POP – șeful  Serviciului Contencios, Direcția Juridică

ing.  MIRELA MĂRINCEAN -șeful  Serviciul Siguranța circulației, Direcția Tehnică

b1) Comisia operativă de urbanism

Presedinte:  Arh. DANIEL POP

Membri:      ing. CORINA CIUBAN

Arh. ADRIAN IANCU

Arh. LIGIA SUBȚIRICĂ

Arh. SORIN SCRIPCARIU

Arh. VLAD NEGRU

Arh. ANDREEA MUREȘAN

b2) Comisia de estetică urbană

Presedinte :  Arh. DANIEL POP

Membri:      Arh. LIGIA SUBȚIRICĂ

Arh. VOICU BOZAC

Arh. OCTAV OLĂNESCU

Arh. CRISTIAN URCAN

Arh. DAN DOMȘA

Arh. ADRIANA BORZA, consilier Biroul Strategii urbane

Arh. ANAMARIA POPA, inspector Biroul Strategii urbane

Arh. CARMEN COȚOFAN, consilier Biroul Strategii urbane

Arh. ADINA MOLDAN, consilier Biroul Strategii urbane

Ing.  CLAUDIA PAȘCA, consilier Direcția generală de urbanism