În cazul în care deșeurile nu au fost ridicate în ziua programată, puteți anunța astfel:

 • la dispeceratul operatorului de salubritate cu care aveți contract;
 • online, la adresa de sesizări: http://mycluj.e-primariaclujnapoca.ro/
 • la Serviciul Ecologie Urbană din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca, la telefon 0264/336234

Deșeurile voluminoase se ridică la solicitare, contra cost. Contactați dispeceratul operatorului de salubritate cu care aveți contract. Tarifele pentru colectarea acestor deșeuri sunt aprobate prin HCL 2016/2017, accesibilă la adresa aici.

Pot fi depuse în următoarele puncte de colectare ( dotate cu containere de culoare verde):

 • Strada Bucium (în vecinătatea garajului RATUC)
 • Platou Sala Sporturilor
 • Intersecția străzilor Gh Dima și Pasteur
 • Strada Bobâlnei nr. 62-64

Se ridică în mod gratuit de către operatorul de salubritate, la solicitare.

Pot fi depuse la punctele gospodărești de colectare a deșeurilor, doar în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni (care este zi de colectare a DEEE).

Lipsa/deteriorarea unui container se poate anunța la:

 • la dispeceratul operatorului de salubritate cu care aveți contract;
 • online, la adresa de sesizări: http://mycluj.e-primariaclujnapoca.ro/
 • la Serviciul Ecologie Urbană din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca, la telefon 0264/336234

Asistența pentru scoaterea containerelor de gunoi se solicită operatorului de salubritate cu care aveți contract.

Containerele se scot în fața porții (doar în cazul în care  operatorul de salubritate nu are acces la punctul gospodăresc). Programul de ridicare a deșeurilor  pentru fiecare punct gospodăresc se găsește aici.

Conform Strategiei locale privind gestionarea deșeurilor la nivelul municipiului, aprobată prin HCL 180/2017, în municipiul Cluj Napoca colectarea deșeurilor se realizează pe 2 fracții: fracția uscată fiind reprezentată hârtie/carton, plastic, metal, sticlă (deșeuri reciclabile) iar fracția umedă este compusă din deșeurile de alimente și alte deșeuri nereciclabile (de exemplu ambalaje murdare). Punctele gospodărești de colectare a deșeurilor sunt dotate fie cu platforme îngropate, fie cu containere, în ambele cazuri cu  inscripționatare distinctă, pentru fracția uscată și fracția umedă.

Reciclarea deșeurilor se poate face doar în unități care dețin autorizație de mediu. Lista operatorilor autorizați poate fi solicitată Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.

Conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, biodeşeurile sunt „deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din unităţi comerciale de vânzare cu amănuntul şi deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare”. În cazul gospodăriilor individuale sau asociațiilor de proprietari, deșeurile alimentare provenite din gospodăriile private se depun în recipientele marcate „fracția umedă”. Colectarea deșeurilor din grădini, spații verzi se face separat, nu se pot depune în containerele marcate pentru „fracția umedă”. Operatorul le va ridica la cererea abonatului.

Conform Ordinului 82/2015 privind Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare, art 25 „Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi. (…). Se interzice colectarea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale.

Pentru a susține colectarea selectivă a deșeurilor, Primăria Cluj Napoca a demarat un proiect de amplasare de platforme de colectare selectivă îngropate, în incinta școlilor din municipiu. Se intenționează implementarea acestui proiect în 31 de școli.

Mai jos vă oferim datele de contact ale operatorilor cărora le este în prezent delegat serviciul de salubritate în municipiul Cluj Napoca:

 • Compania de Salubritate Brantner Veres SA: Cluj Napoca, Strada Lalelelor 11/48, fax: 0264/412888
 • S.C.Rosal Grup S.A., Sucursala Cluj Napoca: Cluj Napoca, str. Gârbău nr 12, fax: 0264/456875