•  Plată parcare cu card bancar pe platforma online prin aplicația ParkingPay
 •  Plată parcare prin aplicația online Uppark în P-ța Unirii și Mihai Viteazul
 • Taxă specială de salubrizare
 • Amenzi pentru nedeclarare/declarare cu întârziere a bunurilor impozabile
 • Taxa judiciară de timbru si alte taxe de timbru pe ghiseul.ro (numai persoane fizice)
 •  Emiterea abonamentului de teren comerţ stradal ce are ca obiect terenul aferent mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca prin eDirect – e-guvernare (PCUe)
 • Emiterea avizului de principiu ce are ca obiect amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, pe terenul aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîngrădită și cu acces public prin eDirect – e-guvernare (PCUe)
 • Emitere acord de functionare pentru desfasurarea activitatilor de comert cu amanuntul/en detail, de tip cash and carry, de tip ambulant si a activitatilor de prestari servicii (altele decât cele de întretinere si reparararea autovehiculelor) prin eDirect – e-guvernare (PCUe)
 •  Emitere acord de functionare pentru desfasurarea activitatilor de alimentatie publica si a activitatilor recreative si distractive prin eDirect – e-guvernare (PCUe)
 • Contract de reconcesionare asupra unui loc de înhumare situat intr-unul din cimitirele administrate de Municipiul Cluj-Napoca prin eDirect – e-guvernare (PCUe)
 • Aviz anual pentru constructorii autorizați care executa lucrari de reparații și construcții funerare în cimitirele administrate de Municipiul Cluj-Napoca prin eDirect – e-guvernare (PCUe)
 • Aviz de amplasament emis pentru devieri de rețele de pe domeniul public care implicã desființarea unor stâlpi echipați cu aparate de iluminat public și repoziționarea acestora pe profilul longitudinal sau transversal al strãzii prin eDirect – e-guvernare (PCUe)
 •  Aviz faza DALI/SF pentru soluția de iluminat arhitectural pentru clãdiri monument/ clãdiri amplasate în zona de protecție a monumentelor prin eDirect – e-guvernare (PCUe)
 • Cerere emitere aviz de principiu pentru bransamente, racorduri, inlocuiri, extindere retele edilitare, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire prin eDirect – e-guvernare (PCUe)
 • Titlu executoriu
 • Somație
 •  Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii
 • Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale
 • Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești
 • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
 • Înştiinţare de compensare
 •  Înştiinţare de restituire
 • Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 • Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice
 •  Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
 • Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale
 • Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local
 • Decizie privind nemodificarea bazei de impunere
 • Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii
 • Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii
 • Adresă de înfiinţare a popririi
 • Adresă de înființare a popririi asiguratorii
 • Înştiinţare privind înfiinţarea popririi
 • Notă de plată
 •  Extras de rol
 • Aviz de inspecție fiscală
 • Invitaţie în vederea efectuării inspecţiei fiscale
 • Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită
 • Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilității
 • Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local
 • Raport de inspecţie fiscală
 • Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile
 • Se pot cere online certificate de atestare fiscală din contul de plată a taxelor şi impozitelor locale (persoane fizice şi respectiv persoane juridice)

Tichetul Albastru – o procedură de audiențe online prin care peste 500 de funcționari publici din toate serviciile primăriei Cluj-Napoca acordă relații cu publicul online

 • MyCluj – pentru sesizările adresate Primăriei poate fi utilizată aplicația MyCluj, platformă de sesizări integrată cu sistemul intern de management al documentelor
 •  Tranzy – aplicaţia Companiei de Transport Public (afişarea timpilor de sosire în staţie a mijloacelor de transport în comun)
 • Cluj Bike – aplicaţie pentru rețeaua de 50 de stații de închiriere de biciclete în regim self-service
 • Cluj Parking – aplicație de mobil care oferă în timp real date despre ocuparea parcărilor cu barieră din municipiu
 •  ParkingPay – aplicaţie pentru plată parcare cu card bancar
 • CityParking Cluj – aplicația identifică, prin sistemul de senzori și comunicație realizat, locurile libere de parcare de pe unele dintre cele mai circulate străzi din oraș (străzile din zona I – 1025 locuri de parcare)
 • STEP Hear- aplicația pentru accesibilizarea Centrului de informare pentru cetățeni și Evidența persoanelor.