Granturile EEA și Granturile Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, a Liechtenstein-ului și a Norvegiei de a reduce disparitățile economice și sociale și de a întări relațiile bilaterale cu 16 țări din Uniunea Europeană, in Centrul și Sudul Europei și țările baltice.
Link-ul programului: http://www.eeagrants.ro/

RO Innovation – SMEs Growth Romania este un program de dezvoltare a afacerilor care vizează creșterea valorii și dezvoltarea durabilă în sectorul de afaceri din România.
Programul face parte din Granturile EEA și Granturile Norvegiene 2014-2021, care sunt mecanisme de finanțare menite să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE) și consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și Statele Beneficiare.

RO Innovation va încerca să stimuleze și să dezvolte cooperarea pe termen lung între statele donatoare și România pe baza dezvoltării și inovării afacerilor. Scopul este de a aloca 75% din finanțare IMM-urilor. Se va acorda prioritate proiectelor de parteneriat bilateral care oferă valoare adăugată. Operatorul de fonduri al programului este „Innovation Norway”, o companie de stat în cadrul Ministerului Norvegian al Comerțului, Industriei și Pescuitului și Municipalitățile județene din Norvegia.

Bugetul Programului: 45.000.000 EUR (sursă de finanțare: Granturi Norvegia și Granturi SEE)
Rata de grant: calculată în funcție de reglementările EU, de la caz la caz; aceasta poate varia de la 10% la 50 (70)% în funcție de mărimea întreprinderii, activitățile proiectului și regiunea din România unde se implementează proiectul.

Domenii de sprijin:

  • Tehnologii, procese și servicii inovatoare
  • Dezvoltarea durabilă a afacerilor
  • Ecologizarea afacerilor și proceselor existente
  • Dezvoltarea și implementarea produselor și serviciilor inovatoare

Componentele programului:

  • Inovația Industriei Verzi – vizează inițiativele pentru tehnologii inovatoare ecologice, dezvoltarea de produse și soluții inovatoare, producție mai ecologică a procesele, manipularea mai eficientă a resurselor și sistemelor tehnologice, activitățile de eficiență a materialelor și gestionarea acestora.
  • ICT – Tehnologia informației și comunicațiilor – sprijină dezvoltarea produsului / procesului / serviciilor prin utilizarea componentei TIC, dezvoltarea TIC a produselor / proceselor / serviciilor.
  • Creșterea albastră – sprijină dezvoltarea tehnologiilor, proceselor, soluțiilor, produselor sau serviciilor inovatoare pe baza resurselor albastre din Marea Neagră, din apele, râurile și zonele de coastă ale României.
  • Promovarea sectorului de afaceri din România – sprijină investițiile și măsurile soft pentru start-up-uri, modelarea afacerilor, instruirea în domenii cum ar fi drepturi la proprietatea intelectuală, design, dezvoltare strategică a afacerilor etc.
Cod apelDată lansareDată închidereFinanțare proiectAplicanți eligibiliLink-uri utile
Proiecte individuale- Inovare verde în industrie, TIC și creștere albastrămartie 2018iunie 2018200.000  –
2.000.000 euro
IMM-uri și
întreprinderi mari (cu >75% acționariat
privat) organizate ca o persoană juridică în România
innovationnorge
Schema de granturi mici- Inovare verde în industrie, TIC și creștere albastrămartie 2018iunie 201850.000- 200.000 euroIMM-uri și ONG-uri, organizate ca
persoane juridice în România (pentru componenta
“Inovare verde în
industrie”)
IMM-uri, organizate ca
persoane juridice în România (pentru componenta
“TIC și creștere albastră”)
Schema de granturi mici – Apel propuneri de proiecte –
Stimularea mediului de afaceri în România
aprilie 2019iunie 201920.000- 200.000 euroIMM-uri și ONG-uri, organizate ca
persoane juridice în România inclusiv clustere și asociații ale întreprinderilor