Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2013, prin care se accesează fonduri europene structurale și de investiții proenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.

Există 11 axe prioritare și o axă de asistență tehnică, ce au în total alocate fonduri de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională:

 • Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
 • Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
 • Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
 • Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 • Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
 • Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
 • Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
 • Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
 • Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
 • Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
 • Axa prioritară 12: Asistență tehnică

Link-ul programului: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html

Axe destinate eficienței energetice în clădiri:

 • Axa prioritara 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor , Operatiunea A – Clădiri rezidențiale
 • Axa prioritara 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor , Operatiunea B – Clădiri publice

Indicatorii priorităților de investiție fac obiectul monitorizării performanțelor programului, în ansamblu și se referă la:

 • Consumul de energie finală în sectorul rezidenţial (Mtep)
 • Scădere anuală a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2)
 • Scăderea consumului anual de energie primară (kwh/an) (POR 3.1 B)
 • Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr.) (POR 3.1 A)
Cod apelDată lansareDată închidereFinanțare proiectAplicanți eligibiliLink-uri utile
POR 3.1 A100.000- 5 mil euroinforegio.ro
POR 3.1 B100000- 25 mil euroAutorități publice centrale
Autorități și instituții publice locale
Parteneriate între entitățile de mai sus
inforegio.ro

CASA VERDE CLASIC este un program de finanțare gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, care are ca scop fnanțarea proiectelor referitoare la instalarea sistemelor de încălzire care utilizează surse regenerabile. Obiectivul principal al acestui program îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea graduui de poluare cauzată de arderea combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice, și stimularea utilizării surselor regenerabile de energie.

Finanțarea programului se realizează anual, din veniturile Fondului pentru mediu, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul annual al Fondului pentru mediu. Suma alocată fiecărei sesiuni, distribuită pe județe, se publică odată cu anunțarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare. Acest program este dedicate persoanelor fizice și persoanelor juridice.
Link-ul programului: https://www.afm.ro/casa_verde.php

Indicatorul de performanţă a programului îl reprezintă numărul de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, achiziţionate şi instalate prin program.

Cod apelDată lansareDată închidereFinanțare proiectAplicanți eligibiliLink-uri utile
Casa Verde Clasic- persoane fizicei. până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
ii. până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
iii. până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.
persoane fizice, cu domiciliul pe teritoriul RomânieiCasa verde pf
Casa Verde Clasic- persoane juridicei. Până la 2.000.000 lei pentru instituţiile publice;
ii. Până la 500.000 lei pentru unitățile de cult;
iii. În cazul unităților administrative-teritoriale, cuantumul finanțării nu poate depăși următoarele valori:
• 4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;
• 3.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 şi 100.000;
• 2.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 şi 50.000;
• 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 3.000 şi 20.000;
• 500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.
Unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice sau unităţi de cultCas verde pj

Granturile EEA și Granturile Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, a Liechtenstein-ului și a Norvegiei de a reduce disparitățile economice și sociale și de a întări relațiile bilaterale cu 16 țări din Uniunea Europeană, in Centrul și Sudul Europei și țările baltice.
Link-ul programului: http://www.eeagrants.ro/

RO Innovation – SMEs Growth Romania este un program de dezvoltare a afacerilor care vizează creșterea valorii și dezvoltarea durabilă în sectorul de afaceri din România.
Programul face parte din Granturile EEA și Granturile Norvegiene 2014-2021, care sunt mecanisme de finanțare menite să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE) și consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și Statele Beneficiare.

RO Innovation va încerca să stimuleze și să dezvolte cooperarea pe termen lung între statele donatoare și România pe baza dezvoltării și inovării afacerilor. Scopul este de a aloca 75% din finanțare IMM-urilor. Se va acorda prioritate proiectelor de parteneriat bilateral care oferă valoare adăugată. Operatorul de fonduri al programului este „Innovation Norway”, o companie de stat în cadrul Ministerului Norvegian al Comerțului, Industriei și Pescuitului și Municipalitățile județene din Norvegia.

Bugetul Programului: 45.000.000 EUR (sursă de finanțare: Granturi Norvegia și Granturi SEE)
Rata de grant: calculată în funcție de reglementările EU, de la caz la caz; aceasta poate varia de la 10% la 50 (70)% în funcție de mărimea întreprinderii, activitățile proiectului și regiunea din România unde se implementează proiectul.

Domenii de sprijin:

 • Tehnologii, procese și servicii inovatoare
 • Dezvoltarea durabilă a afacerilor
 • Ecologizarea afacerilor și proceselor existente
 • Dezvoltarea și implementarea produselor și serviciilor inovatoare

Componentele programului:

 • Inovația Industriei Verzi – vizează inițiativele pentru tehnologii inovatoare ecologice, dezvoltarea de produse și soluții inovatoare, producție mai ecologică a procesele, manipularea mai eficientă a resurselor și sistemelor tehnologice, activitățile de eficiență a materialelor și gestionarea acestora.
 • ICT – Tehnologia informației și comunicațiilor – sprijină dezvoltarea produsului / procesului / serviciilor prin utilizarea componentei TIC, dezvoltarea TIC a produselor / proceselor / serviciilor.
 • Creșterea albastră – sprijină dezvoltarea tehnologiilor, proceselor, soluțiilor, produselor sau serviciilor inovatoare pe baza resurselor albastre din Marea Neagră, din apele, râurile și zonele de coastă ale României.
 • Promovarea sectorului de afaceri din România – sprijină investițiile și măsurile soft pentru start-up-uri, modelarea afacerilor, instruirea în domenii cum ar fi drepturi la proprietatea intelectuală, design, dezvoltare strategică a afacerilor etc.
Cod apelDată lansareDată închidereFinanțare proiectAplicanți eligibiliLink-uri utile
Proiecte individuale- Inovare verde în industrie, TIC și creștere albastrămartie 2018iunie 2018200.000  –
2.000.000 euro
IMM-uri și
întreprinderi mari (cu >75% acționariat
privat) organizate ca o persoană juridică în România
innovationnorge
Schema de granturi mici- Inovare verde în industrie, TIC și creștere albastrămartie 2018iunie 201850.000- 200.000 euroIMM-uri și ONG-uri, organizate ca
persoane juridice în România (pentru componenta
“Inovare verde în
industrie”)
IMM-uri, organizate ca
persoane juridice în România (pentru componenta
“TIC și creștere albastră”)
Schema de granturi mici – Apel propuneri de proiecte –
Stimularea mediului de afaceri în România
aprilie 2019iunie 201920.000- 200.000 euroIMM-uri și ONG-uri, organizate ca
persoane juridice în România inclusiv clustere și asociații ale întreprinderilor

Asistența financiară elvețiană are ca obiectiv reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, cât şi între diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare.

Suma alocată României în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român este de 181 mil. CHF, perioada de angajare a fondurilor fiind de 5 ani de la data aprobării creditului cadru de către Parlamentul elveţian, iar cea a plăţii efective de 10 ani.

Domeniile finanțate sunt următoarele: securitatea, stabilitatea şi sprijinul pentru reforme (securitatea frontierelor, capacitate de management la nivel local şi regional, modernizarea sistemului judiciar, etc.); mediu şi infrastructură; promovarea sectorului privat; dezvoltarea socială şi a resurselor umane.
Link-ul programului: http://www.swiss-contribution.ro/