Regulament finanțare activități non profit

 • Anexa 1 – Cerere de finanţare
 • Anexa 2 – Declaraţie persoane juridice sau fizice
 • Anexa 3 – Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli și bugetul narativ
 • Anexa 4 – Cheltuieli eligibile şi neeligibile
 • Anexa 5 – Adresa de înaintare a raportului
 • Anexa 6 – Formular pentru raportare proiect
 • Anexa 7 – Declaraţie de imparțialitate în vederea selectării ofertelor
 • Anexa 8 – Declarație a președintelui organizației sau persoana fizică beneficiară
 • Anexa 9 – Contract de finantare
 • Anexa 10 – Declarație de imparțialitate de membrilor comisiei de analiză
 • Anexa 11 – Ghid privind decontarea cheltuielilor