Informare privind propunerile Comisiei de analiză și selecție a proiectelor, pentru cofinanțarea proiectelor depuse la Registratura Municipiului Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005 și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general


Anunț privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni culturale, în anul fiscal 2022


Regulament finanțare activități non profit

 • Anexa 1 – Cerere de finanţare
 • Anexa 2 – Declaraţie persoane juridice sau fizice
 • Anexa 3 – Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli și bugetul narativ
 • Anexa 4 – Cheltuieli eligibile şi neeligibile
 • Anexa 5 – Adresa de înaintare a raportului
 • Anexa 6 – Formular pentru raportare proiect
 • Anexa 7 – Declaraţie de imparțialitate în vederea selectării ofertelor
 • Anexa 8 – Declarație a președintelui organizației sau persoana fizică beneficiară
 • Anexa 9 – Contract de finantare
 • Anexa 10 – Declarație de imparțialitate de membrilor comisiei de analiză
 • Anexa 11 – Ghid privind decontarea cheltuielilor