• disciplinarea activităţii de construire, stoparea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire, încă din fază incipientă;
 • prevenirea şi îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activităţi de construire în scopul respectării legislaţiei în construcţii, a normelor urbanistice aprobate;
 • stoparea executării construcţiilor realizate ilegal şi încurajarea investiţiilor în domeniul construcţiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism şi a legislaţiei în domeniul Construcţiilor;
 • stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice
 • verificarea împreună cu Serviciul Autorizări Construcţii a încadrării în prevederile autorizaţiei de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcţiilor noi în cartea funciară;
 • respectarea legislaţiei privind obligativitatea proprietarilor de a repara şi consolida imobilele;
 • respectarea legalităţii amplasării panourilor publicitare şi a firmelor luminoase;
 • prevenirea şi remedierea unor situaţii de urgenţă (alunecări de teren, inundaţii, explozii).
 • fără depozitări ilegale de deşeuri menajere, industriale sau de orice fel;
 • cât mai puţine bunuri abandonate pe domeniul public;
 • străzi mai curate, spaţii verzi curate, ape curgătoare curate şi maluri fără deşeuri;
 • puncte gospodăreşti curate, prin respectarea graficului de ridicare a reziduurilor menajere de la populaţie şi agenţii economici, a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi de către firmele de salubritate;
 • clădiri în care proprietarii sau utilizatorii întreţin corespunzător curăţenia (vitrine, faţade, împrejmuiri, curţi);
 • toate organizările de şantier dotate cu rampe de spălare a autovehiculelor astfel încât să nu fie murdărit carosabilul. Organizări de şantier dotate corespunzător pentru a se preîntâmpina poluarea mediului ambient;
 • sancţionarea contravenienţilor.
 • reducerea absenteismului şcolar prin verificarea localurilor de alimentaţie publică şi a sălilor de jocuri din apropierea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi depistarea elevilor care frecventează astfel de locuri, în timpul orelor de curs; verificarea respectării de către comercianţi a prevederilor legale privind interzicerea comercializării de tutun şi alcool minorilor;
 • monitorizarea zonelor în care se desfăşoară, frecvent, comerţ ambulant neautorizat şi fără acte de provenienţă, pentru descurajarea persoanelor care practică astfel de activităţi comerciale ilicite şi pentru protejarea sănătăţii populaţiei;
 • supravegherea activităţii desfăşurată în pieţele din municipiul Cluj-Napoca, pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat şi informarea corectă a cumpărătorilor privind preţurile practicate, calitatea produselor, prevenirea furtului la cântare;
 • intensificarea controalelor privind activitatea de taximetrie desfășurată în incinta Aeroportului Internaţional “Avram Iancu” şi în imediata vecinătate a acestuia, în colaborare cu Poliţia Transporturi, pentru combaterea transportului neautorizat de persoane, refuzul efectuării unor curse, respectiv pretinderea de tarife mai mari decât cele aprobate;
 • informarea corectă a consumatorilor privind reducerile de prețuri practicate de către comercianţi, prin verificarea respectării prevederilor O.G. nr. 99/2000 republicată și ale H.C.L. nr. 150/2009 în legătură cu afişarea preţurilor, sectorizarea mărfurilor cu preţ redus şi depunerea notificărilor la Primăria municipiul Cluj-Napoca privind operațiunile de lichidare;
 • asigurarea unui serviciu comercial de calitate prin verificarea respectării prevederilor H.C.L. nr. 765/2017 modificată prin H.C.L. nr. 794/2017 privind expunerea legumelor şi fructelor în exteriorul spațiilor comerciale pe standuri de expunere profesionale, realizate la standarde europene;
 • reducerea cazurilor de nerespectare a prevederilor Legii nr. 349/2002 cu modificările şi completările ulterioare, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, prin verificările efectuate la localurile de alimentaţie publică;
 • combaterea comerţului ambulant neautorizat cu pomi de Crăciun, precum şi a comerţului neautorizat cu obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.
 • menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite în conformitate cu planul de ordine şi siguranţă publică a municipiului Cluj-Napoca;
 • menţinerea pe raza municipiului Cluj-Napoca a unui climat de ordine, linişte şi siguranţă publică dar şi prevenire a infracţionalităţii stradale;
 • activităţi zilnice de identificare a oamenilor străzii, de prevenire a cerşetoriei şi predarea celor în cauză serviciilor sociale;
 • asigurarea unui climat de păstrare a ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului;
 • asigurarea şi menţinerea ordinii şi liniştii publice în municipiul Cluj-Napoca;
 • desfăşurarea în bune condiţii a manifestaţiilor publice (sportive, cultural-artistice, religioase, publicitare, comemorative, sub alte egide) organizate în spaţiul public pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • respectarea dreptului de proprietate;
 • limitarea sau stoparea distrugerilor mobilierului urban;
 • prezenţa poliţiştilor locali în zonele din imediata apropriere a unităţilor de învăţământ, spitalelor, instituţiilor publice, parcurilor, zonelor comerciale, pieţelor, cimitirelor;
 • respectarea normelor privind deţinerea câinilor şi accesului persoanelor însoţite de câini pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • limitarea circulaţiei atelajelor şi animalelor pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • combaterea fenomenului de prostituţie;
 • ducerea la îndeplinire a mandatelor de aducere în faţa instanţelor de judecată;
 • asigurarea însoţirii şi protecţiei reprezentanţilor primăriei în vederea executării unor controale sau punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local.
 • fluidizarea şi dirijarea traficului rutier pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • intensificarea acţiunilor de degajare a staţiilor de transport public de persoane, a pistelor pentru biciclişti, a standurilor taxi, a locurilor de parcare special amenajate pentru persoane cu handicap, zonele pietonale, zonele rezidenţiale;
 • prevenirea şi sancţionarea opririlor/staţionărilor neregulamentare şi accesul interzis;
 • acțiuni de prevenire în zona unităților de învățâmânt în vederea fluidizării traficului rutier și pietonal precum și crearea unui climat de siguranță rutieră;
 • activitate de fluidizare a traficului rutier și prevenire a blocajelor rutiere în alveolele/stațiile destinate pentru îmbarcarea/debarcarea elevilor (clasele 0-4) care utilizează autobuzele școlare din cartierele municipiului, pe traseele stabilite pentru transportul la unitățile de învățământ.
 • realizarea relației cu cetățenii atât prin platforme online (e-mail, Antonia, formulare online, tichet albastru) cât și prin ghișeul unic din cadrul Centrului de informare pentru cetățeni, respectiv corespondență scrisă;

 • optimizarea timpilor de gestionare a sesizărilor înregistrate inclusiv prin Dispeceratul Direcției Generale Poliția locală 24 de ore din 24;

 • implementarea sistemului digital în cadrul managementului proceselor verbale de constatare a contravențiilor;

 • preluarea, implementarea, comunicarea, transmiterea la executare silită, operarea în bazele de date şi arhivarea în bune condiții a proceselor verbale de constatare a contravenţiilor;

 • digitalizarea sistemului de comunicare/corespondență atât în cadrul Direcției Generale Poliția locală cât și cu cetățenii;

 • creșterea nivelului de apreciere al cetățenilor în raport cu Administrația publică locală – Direcția Generală Poliția locală prin reducerea timpilor de intervenție la solicitări/sesizări și a intervenției operative în teren.

 • identificarea și evaluarea factorilor de risc și a vulnerabilităților, stabilirea nivelului de amenințare, precum și stabilirea măsurilor specifice de prevenire;
 • asigurarea ordinii și accesului în instituțiile publice, precum și asigurarea că personalul care a primit accesul în incintă, respectă traseul pentru care a primit permisiunea;
 • monitorizarea continuă a modului în care sunt îndeplinite obligațiile prevăzute în planul de pază;
 • intervenția oportună și calificată  în gestionarea evenimentelor produse în timpul efectuării serviciului de pază;
 • furnizarea de îndată, către autoritățile competente a informațiilor legate de incidente apărute în timpul efectuării serviciului de pază.