În cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca sunt instituite următoarele canale interne de raportare, prin care se poate comunica, în funcție de cererea avertizorului în interes public:
 • în scris, pe suport hârtie – prin depunere direct la persoana desemnată;
  • în scris, în format electronic:
   • prin accesarea formularului digital Raportare, gestionat de funcționarul virtual ANTONIA, și completarea acestuia;
   • prin transmiterea unei Raportări prin e-mail, pe adresa de poștă electronică dedicată, avertizare@primariaclujnapoca.ro – (în condițiile art.7, alin. (6), din Legea 361/2022); 
  • prin comunicare la linia telefonică, la numărul de telefon 0736 332 644;
  • prin întâlnire faţă în faţă cu persoana desemnată.