Înscrierea în Audiențe se face la ghișeele Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni prin completarea Cererii – tip sau online, prin accesarea formularelor digitale gestionate de funcționarul virtual ANTONIA.

 Înscrierea în audiență se face mai întâi la șeful/directorul departamentului de specialitate din Primăria municipiului Cluj-Napoca de competența căruia este problema care face obiectul solicitării audienței.

 Pentru înscrierea în audiență la șeful/directorul departamentului de specialitate din Primăria municipiului Cluj-Napoca, este necesar ca persoana să facă dovada faptului că a depus în prealabil o cerere  căreia i s-a răspuns negativ sau nu i s-a răspuns.

În urma audienţei, petentului i se va comunica, la cerere, în scris, în termen de maximum o zi lucrătoare după ziua în care a avut loc audienţa, răspunsul la audienţă prin: poştă, email sau prin ridicarea de la Centrul de informare pentru cetăţeni.

 Pentru înscrierea în audiență la unul dintre Viceprimari, la Administratorul public sau la Secretarul general al Municipiului, este necesar ca persoana să facă dovada faptului că a fost în audiență la șeful/directorul departamentului în competența căruia intră soluționarea problemei care face obiectul solicitării audienței.

 Pentru înscrierea în audiență la Primarul municipiului Cluj-Napoca este necesar ca persoana să facă dovada faptului că a fost în audiență la unul dintre viceprimari.

 În toate cazurile, înscrierea în audiențe se face doar pentru probleme care intră în competența Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi care pot fi soluţionate în cadrul legal de către executivul Primăriei.

 Motivul solicitării audienței trebuie să fie clar exprimat, motive generale cum ar fi „probleme personale” nu vor fi acceptate.

 După efectuarea audienței, rezoluția dată va fi completată în modulul de audiențe pe INFOCET, sistemul intern de management al documentelor, pentru a exista o evidență exactă și cu privire la modul de soluționare.

Audienţele pot fi acordate:

  • în cadrul unei întâlniri programate și anunțate în prealabil, la unul dintre sediile Primăriei municipiului Cluj-Napoca

  • telefonic, prin stabilirea în prealabil a datei și orei

  • online, prin intermediul unei platforme de videoconferinţă, prin stabilirea în prealabil a datei și orei.

 Pentru o zi de audiență pot fi înscrise maximum 5 persoane, timpul alocat fiecărei audiențe fiind maximum 15 minute.

PROGRAM AUDIENȚE: