Departamentul de profil: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ
Adresă: Cluj-Napoca, Str. Venus fn
Tel/Fax: 0264-599316
Email: dasclujnapoca@gmail.com
Adresă web: www.dasmclujnapoca.ro; www.primariaclujnapoca.ro

Acest departament din cadrul administrației publice locale este organizat ca un serviciu public aflat în subordinea Consiliului Local Cluj-Napoca.

Serviciile de asistență socială sunt servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate care, din motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii un mod normal dar decent de viață.