Adresa: Centrul de Informare turistică: b-dul. Eroilor nr. 6-8, ap. 20.

Șef Serviciu: Manuela Cîmpean

Acest Serviciu este subordonat directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

Misiunea şi scopul Serviciului este:

  • promovarea turistică a Municipiului Cluj-Napoca, creşterea calităţii serviciilor turistice şi diversificarea ofertei turistice cu noi posibilităţi de agrement şi refacere pentru locuitorii Municipiului Cluj-Napoca şi pentru turişti, în scopul creşterii numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirecte din turism.
  • Informarea directă a turiştilor la Centrul de Informare turistică, cu privire la obiectivele şi traseele turistice, baza turistică şi posibilităţile de agrement; acces gratuit la internet pentru informaţii de interes turistic.
  • Monitorizarea numărului de vizitatori şi a altor indicatori turistici; monitorizarea cererii de materiale informative; primirea şi prelucrarea informaţiilor statistice cu privire la activitatea turistică.
  • Editarea de materiale informative şi de promovare turistică (pliante, broşuri, afişe, flyere, hărţi, ghiduri turistice etc.).
  • Distribuirea gratuită a materialelor informative la Centrul de Informare turistică şi în alte locaţii de interes turistic sau cu ocazia unor evenimente care atrag vizitatori autohtoni şi străini.
  • Promovarea în reviste şi publicaţii de specialitate/alte canale de promovare – internet, massmedia (presa scrisă/on-line, radio/TV).
  • Promovarea prin Autoritatea Națională pentru Turism, birourile şi reprezentanţele de turism din ţară şi din străinătate, oraşele înfrăţite etc.
  • Participarea la târguri de turism şi alte manifestări expoziţionale, seminarii, workshopuri şi diferite evenimente de interes turistic şi cultural.
  • Organizarea de evenimente cu specific cultural-turistic.
  • Organizarea unor circuite turistice şi oferirea unor servicii de ghid.
  • Realizarea şi amplasarea unor indicatoare şi panouri turistice, plăcuţe etc.
  • Activităţi de marketing turistic, studii de piaţă.
   • Elaborarea şi implementarea unor strategii şi programe operaţionale, protocoale de colaboare, parteneriate, proiecte de promovare şi dezvoltare a turismului în Municipiul Cluj-Napoca, cu finanţare din fonduri locale/guvernamentale/europene.