Biroul Relaţii externe şi investitori a fost înfiinţat cu scopul de a promova interesele economice ale municipiului Cluj-Napoca, precum şi creşterea numărului investiţiilor în municipiu.

Consolidarea relaţiei cu investitorii este o preocupare esenţială a Biroului Relaţii externe şi investitori şi implică o activitate continuă de informare a acestora. In acest sens, am creat portalul www.clujbusiness.ro

Scopul final este facilitarea accesul pe piaţa locală a investitorilor potenţiali, precum şi de a disemina informaţiile de interes agenţilor economici deja prezenţi în municipiu.

Pentru a consolida relaţia dintre administraţia locală şi investitori, sunt organizate periodic întâlniri între reprezentanţii Biroului şi cei ai mediului de afaceri. Ca mediator între comunitatea locală şi mediul de afaceri, ne propunem stimularea iniţiativelor de responsabilitate socială corporativă ale companiilor care îşi desfăşoară activitatea pe plan local.

Biroul Relatii Externe si  Investitori a iniţiat colaborări cu o serie de instituţii şi organisme abilitate: