În această pagină, se găsește lista documentelor de interes public. Accesul la informațiile de interes public se asigură de către Biroul Mass-Media.

 1. Proiecte și Hotărâri ale Consiliului Local Cluj-Napoca;
 2. Dispozițiile de interes general ale Primarului Municipiului Cluj-Napoca;
 3. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 4. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 5. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 6. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 7. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 8. Programele și strategiile proprii;
 9. Rapoarte privind stadiul implementării de către Consiliul Local Cluj-Napoca a diverselor proiecte co-finanțate din fondurile comunitare sau ale altor instituții finanțatoare externe;
 10. Acorduri de asociere ale Consiliului Municipal la diverse organizații și organisme interne și internaționale;
 11. Protocoale de infrățire ale orașului Cluj-Napoca cu organe ale autorităților publice locale din diverse țări;
 12. Materiale de promovare a turismului practicat în municipiul Cluj-Napoca;
 13. Certificate de Urbanism, Autorizații de Construire,P.U.G., P.U.Z., P.U.D, avizate de Consiliul Local Cluj-Napoca;
 14. Certificate de Oportunitate, Autorizații de Ocupare a Domeniului Public, Autorizații Eliberate în baza Legii 507/2002;
 15. Informații privind modul de soluționare a cererilor, sesizărilor, reclamațiilor înregistrate în cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca;
 16. Rezultatele dezbaterilor publice în domeniul mediului la care participă reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca;
 17. Orice informații privind situația unui obiectiv de pe raza municipiului Cluj-Napoca, din punct de vedere al protecției mediului.

Raportul pe anul 2022 al Comisiei paritare întocmit potrivit prevederilor art. 489 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare


Raport  privind activitate intreprinderilor publice aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2021.  anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5. Macheta indicatori financiari


Proiectul componentei inițiale a planului de selecție pentru selecția membrilor Consiliilor de Administrație ale S.C. Cluj Innovation Park S.A., SC Sala Polivalentă SA, S.C. Termoficare Napoca S.A. și Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca


Raport  privind activitate intreprinderilor publice aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2020anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5, anexa 6.


Raport  privind activitate intreprinderilor publice aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2019anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5, anexa 6.


Raport  privind activitate intreprinderilor publice aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2018anexa 1-4anexa 5,  anexa 6


Raportul privind activitatea intreprinderilor publice aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2017. Partea I Partea II Anexa 6