Capitala Sportului

Municipiul Cluj-Napoca şi-a consolidat statutul de „Capitală a Sportului” găzduind competiții sportive de nivel înalt, dintre cele mai diverse şi a obţinut titlul de „Oraș European al Sportului 2018” („European City of Sport 2018”).  Printre atuurile municipiului Cluj-Napoca în obținerea acestui titlu se numără: 25 de facilități sportive, peste 100 de asociații sportive active, 5 cluburi sportive importante, echipe în ligile naționale, o asociație paralimpică, 38 de sporturi practicate la nivel profesionist sau semi-profesionist în municipiu.

Facilități sportive

Facilităţile sportive includ: Complexul Sportiv Gheorgheni, Sala Polivalentă, stadionul Cluj Arena, Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, Parcul sportiv „Iuliu Hațieganu” și Stadionul CFR Cluj.

Marile competiţii sportive găzduite de Sala Polivalentă reprezintă evenimente de un nivel care nu a mai fost atins în Romȃnia în ultimii 30 de ani. În anul 2017, capacitatea Sălii Polivalente a fost extinsă la 9300 de locuri.

Baza sportivă Gheorgheni

Pe lȃngă susţinerea sportului de performanţă, municipalitatea are în vedere şi dezvoltarea sportului de masă. La sfârşitul anului 2016, a fost deschisă pentru public cea mai modernă bază sportivă și de agrement din istoria Clujului. Baza Sportivă Gheorgheni este singura din România care oferă acces public gratuit tuturor beneficiarilor, pentru toate terenurile de sport, indiferent de disciplina sportivă.

Finanțare

Primăria Cluj-Napoca acordă anual sprijin financiar de la bugetul local cluburilor şi asociaţiilor sportive.

Departamentul de profil: Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive

Adresa: str. Moţilor nr.3, cam 66, etaj 1.
Șef Serviciu: Ovidiu Moldovan

Acest Serviciu este subordonat directorului general al Direcţiei Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.
Misiunea și scopul acestui compartiment:

  • încurajează proiectele desfășurate de către organizații nonguvernamentale (ONG-uri), prin alocarea de fonduri nerambursabile, potrivit legislației în vigoare.
  • sprijină activitatea instituțiilor de sănătate din Municipiul Cluj-Napoca, prin alocarea de sume pentru repararea și dotarea cu aparatură medicală a spitalelor, potrivit legislației în vigoare.
  • sprijină activitățile sportive de performanță, și sporturile pentru toți, precum și activitatea structurilor sportive, potrivit legislației în vigoare.
  • asigură susţinerea culturii scrise şi audiovizuale prin proiectele finanțate de către municipalitate.
    susținerea cultelor religioase-recunoscute conform legii prin alocarea de sume pentru lucrări de reparații, conservare și construcție, potrivit legislației în vigoare.
  • susținerea culturii tradiționale, a etnografiei și folclorului, promovarea valorilor culturale locale la nivel local, național și internațional;
  • realizarea unei colaborări optime cu persoanele fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial- asociații, fundații sau culte religioase recunoscute conform legii, cu structurile spitalicești și sportive, pe sectoare specifice serviciului;
  • corelarea politicilor Guvernului/locale cu nevoile/problemele majore specifice tinerei generaţii, în scopul atingerii unei dezvoltări social-economice şi culturale durabile. Acţiunile în domeniu au în vedere o mai bună valorificare a uneia dintre cele mai importante resurse umane: tineretul.