Biroul Eficiență Energetică și Iluminat Public este o structură internă a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, din cadrul Direcției Tehnice, care are 5 persoane dedicate proceselor de eficiență energetică și iluminat public de la nivelul autorității publice locale.

Responsabilități:

 • Elaborarea programelor privind iluminatul public, întreținerea, modernizarea și exinderea acestuia;
 • Controlarea modului de funcționare, întreținere a iluminatului public, verificarea facturilor primite, a proceselor verbale de recepție întocmite;
 • Gestionarea modului de funcționare a iluminatului ornamental festiv și a iluminării obiectivelor de importanță turistică și de artă;
 • Participarea la întocmirea documentațiilor pentru licitații precum și la ședințele de licitație publică pentru achiziționarea corpurilor de iluminat și pentru executarea lucrărilor de montaj;
 • Asigurarea legăturii cu agenții economici naționali;
 • Promovarea soluțiilor de eficiență energetică și de surse locale (regenerabile) de energie la nivelul comunității urbane;
 • Promovarea contractelor de performanță energetică în achiziția publică de lucrări, servicii și implementări de soluții de eficiență energetică;
 • Promovarea evaluării în cadrul achizițiilor a costurilor pe toată durata de viață generate de implementarea unor soluții și echipamente consumatoare de energie;
 • Pregătirea cadrului și contextului de proiectare și construcție a clădirilor de tip nZEB, pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • Colaborarea cu furnizorii de energie electrică/gaz metan/energie termică;
 • Analiza oportunității de creștere a cantității și ponderii energiei verzi în mixul energetic achiziționat pentru consumul obiectivelor publice (clădiri, iluminat, transport, termoficare, apă, etc.);

Persoane și roluri:

 • Daniel DRANCA – Șef Birou
 • Mirela BERINDEAN – Consilier
 • Laurențiu PETREAN – Inspector
 • Horațiu POP – Inspector
 • Lorena MARIAN – Inspector

Proiecte pilot:

 • Modernizare iluminat în săli de clase din școli
 • Instalare panouri fotovoltaice pentru autoconsum pe halele de piețe
 • Instalarea de stații de încărcare vehicule electrice în parcările publice
 • Iluminatul special al trecerilor de pietoni din oraș
 • Reglajul adaptat al confortului termic în clădirile publice
 • Asigurarea unor surse de rezervă în alimentarea cu energie a unor clădiri publice
 • Monitorizarea energetică smart a unor clădiri publice

Proiecte pe rol:

 • Modernizare iluminat public pe 22 de străzi din Cluj-Napoca;
 • Achiziție stații de încărcare autobuze electrice;
 • Achiziție stații de încărcare autovehicule electrice;
 • Iluminat special pentru un număr de 20 treceri de pietoni;
 • Modernizare iluminat în 5 Hale Agroalimentare și 5 Parkinguri;
 • Modernizare Sistem Iluminat Public pe străzile Cismigiu, Arany Janos, Nuferilor și Calea Florești;
 • Automatizare Sistem Iluminat Public;
 • Modernizare Sistem Iluminat Public Piața Mihai Viteazu;
 • Predare către Regia Autonomă de Termoficare a sistemelor de încălzire din instituții de învățământ;
 • Montare panouri fotovoltaice pe Hala Agroalimentară IRA;
 • Automatizarea Sistemulu de Iluminat Public;
 • Iluminatul festiv (anual);

Realizări:

 • Amplasarea în parking-ul de pe strada Moților 1-3 a doua stații de încărcare autovehicule electrice:
  • 1 stație de 33KW AC amplasată în interiorul parking-ului, Ia parter, lângă peretele estic, care va putea asigura încărcarea a 2 automobile simultan la o putere maxima de 22KW / automobil respectiv 11 KW / automobil.
  • 1 stație de 11 KW AC amplasată în exteriorul clădirii care ar putea asigura încărcarea unui automobil la o putere maximă de 11KW / automobil.
 • Achiziție 11 stații de încărcare autobuze electrice, lente și 3 stații de încărcare autobuze electrice, rapide;
 • Amplasarea în parking-ul din Piața Unirii a unei stații de încărcare autovehicule electrice. Stația propusă este de tipul fast charge și va asigura o încărcare la puterea de 50kW DC și 22 kW AC;
 • Achiziția a 11 autobuze electrice;
 • Program pilot îmbunătățire iluminat săli de clasă – modernizare iluminat într-o sală de clasă a Colegiul Tehnic Energetic;
 • Înlocuirea lămpilor arse din municipiul Cluj-Napoca – acțiune continuă;
 • Iluminatul festiv (acțiune anuală);