Biroul Eficiență Energetică și Iluminat Public este o structură internă a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, din cadrul Direcției Tehnice, care are 5 persoane dedicate proceselor de eficiență energetică și iluminat public de la nivelul autorității publice locale.

Responsabilități:

 • Elaborarea programelor privind iluminatul public, întreținerea, modernizarea și exinderea acestuia;
 • Controlarea modului de funcționare, întreținere a iluminatului public, verificarea facturilor primite, a proceselor verbale de recepție întocmite;
 • Gestionarea modului de funcționare a iluminatului ornamental festiv și a iluminării obiectivelor de importanță turistică și de artă;
 • Participarea la întocmirea documentațiilor pentru licitații precum și la ședințele de licitație publică pentru achiziționarea corpurilor de iluminat și pentru executarea lucrărilor de montaj;
 • Asigurarea legăturii cu agenții economici naționali;
 • Promovarea soluțiilor de eficiență energetică și de surse locale (regenerabile) de energie la nivelul comunității urbane;
 • Promovarea contractelor de performanță energetică în achiziția publică de lucrări, servicii și implementări de soluții de eficiență energetică;
 • Promovarea evaluării în cadrul achizițiilor a costurilor pe toată durata de viață generate de implementarea unor soluții și echipamente consumatoare de energie;
 • Pregătirea cadrului și contextului de proiectare și construcție a clădirilor de tip nZEB, pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • Colaborarea cu furnizorii de energie electrică/gaz metan/energie termică;
 • Analiza oportunității de creștere a cantității și ponderii energiei verzi în mixul energetic achiziționat pentru consumul obiectivelor publice (clădiri, iluminat, transport, termoficare, apă, etc.);

Persoane și roluri:

 • Daniel DRANCA – Șef Birou
 • Mirela BERINDEAN – Consilier
 • Laurențiu PETREAN – Inspector
 • Horațiu POP – Inspector
 • Lorena MARIAN – Inspector

Proiecte pilot:

 • Modernizare iluminat în săli de clase din școli
 • Instalare panouri fotovoltaice pentru autoconsum pe halele de piețe
 • Instalarea de stații de încărcare vehicule electrice în parcările publice
 • Iluminatul special al trecerilor de pietoni din oraș
 • Reglajul adaptat al confortului termic în clădirile publice
 • Asigurarea unor surse de rezervă în alimentarea cu energie a unor clădiri publice
 • Monitorizarea energetică smart a unor clădiri publice

Proiecte pe rol:

 • Amplasare panouri fotovoltaice pe 7 clădiri publice
 • Modernizare iluminat public pe 15 străzi din fonduri norvegiene
 • Sprijinirea dezvoltării mobilității urbane electrice prin  montarea de stații de încărcare mașini electrice
 • Dezvoltarea sistemului de iluminat arhitectural la nivelul monumentelor istorice din Municipiul Cluj-Napoca
 • Realizarea studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de iluminat stradal

Proiecte realizate în ultimii 3 ani

 • Modernizare iluminat public pe 22 de străzi din Cluj-Napoca din fonduri elvețiene;
 • Achiziție stații de încărcare autobuze electrice;
 • Achiziție stații de încărcare autovehicule electrice;
 • Iluminat special pentru un număr de peste 100 treceri de pietoni;
 • Modernizare iluminat în 5 Hale Agroalimentare și 5 Parkinguri;
 • Montare panouri fotovoltaice pe Hala Agroalimentară IRA;
 • Automatizarea Sistemului de comandă a aprinderii a Iluminatului Public;
 • Auditul tehnic și energetic al sistemului de iluminat public din Cluj-Napoca