Cursuri și programe de formare

La nivel local, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca ofera cursuri de formare profesionala in specializarile de:

Eficienta si sustenabilitate energetica pentru manageri energetici – https://decidfr.utcluj.ro/cursuri/4014.

  • Manager Energetic pentru localitati si cladiri;
  • Manager Energetic pentru industrie;
  • Auditor Energetic pentru industrie;
  • Auditor Energetic pentru cladiri;
  • Specialist in cladiri cu consum energetic redus, nZEB.

Mai multe detalii despre aceste cursuri gasiti la adresa web: http://decsap.utcluj.ro/programe_ec.php

Municipiul Cluj promoveaza aceste cursuri pentru specialistii Arhitecti si Ingineri din domeniul proiectarii, executiei si intretinerii cladirilor, astfel incat orice modernizare de cladire existenta sau constructie de cladire noua sa ajunga la performanta energetica ridicata.
La nivelul cladirilor publice din Municipiul Cluj-Napoca modernizarea acestora se realizeaza conform unui Caiet de sarcini, care include cerinte de atingere a performantei energetice in conceptul nZEB, astfel ne dorim ca specialistii care abordeaza aceste modernizari sa fie bine pregatiti si sa aiba instrumentele adecvate la indemana.

Specialiști

Auditori energetici cladiri

Primaria Municipiului promoveaza renovarea si constructia de cladiri noi, publice sau private, care sa aiba un nivel de performanta energetica ridicata, avand in vedere ca incepand cu anul 2019 toate cladirile publice nou construite, respectiv din 2020 toate cladirile publice trebuie sa atinga un nivel de performanta energetica conform indicatorilor nZEB – nearly zero energy buildings.
In acest scop, Municipiul utilizeaza modele de teme de proiectare si de caiete de sarcini care contin investigarile solicitate, specialistii considerati necesari si experienta aferenta, precum si nivelurile de performanta energetica solicitate atunci cand se realizeaza proiectarea si executia renovarii sau constructiei de cladiri publice.
De asemenea, in etapa de proiectare se considera de o importanta deosebita colaborarea dintre specialisti, incepand din etapele de expertizare tehnica structurala (ETS), audit energetic (RAE), studii de fezabilitate (SF) sau documentatii de autorizare lucrari de interventii (DALI), astfel incat aceste documente sa fie adaptate si corelate intre ele, la nivel de evaluari si solutii propuse.

Manageri energetici cladiri

Managerii energetici pentru cladiri pot transmite Municipiului datele referitoare la cladirile pe care le gestioneaza energetic, respectiv pot propune solutii de crestere a eficientei energetice, apeland sectiunea din portal, Propune o solutie. Aceste informatii vor fi prelucrate in statisticile la nivel de oras, respectiv vor contribui prin schimburile de experiente in comunitatea specialistilor din domeniul eficientei energetice.

Specialisti nZEB

Specialistii nZEB pot accesa informatii despre proiecte aflate in derulare sau incheiate pe tema promovarii si punerii in practica a conceptului nZEB, inclusiv studii de caz:
www.mens-nzeb.eu
www.nezeh.eu
www.republiczeb.eu

Specialisti iluminat

Specialistii in iluminat interior si exterior sunt incurajati sa colaboreze cu cei din domeniul eficientei energetice, atat in proiectele de modernizare si renovare cladiri, cat si pentru sistemul de iluminat public.
Municipiul, prin temele de proiectare si caietele de sarcini utilizate, solicita specialistilor in iluminat proiectarea de solutii care sa respecte integral cerintele standardelor, normelor si normativelor in vigoare, respective obtinerea unor indicatori de performanta luminotehnica si energetica.

Auditori energetici industrie

Auditorii energetici pentru industrie care realizeaza evaluari energetice pe raza Municipiului, sunt incurajati sa disemineze solutii si propuneri, daca au impact la nivelul comunitatii locale. De asemenea, auditorii energetici pentru industrie pot raporta catre Municipiu, utilizand canalele de comunicare puse la dispozitie pe acest portal, denumirea beneficiarilor evaluati si potentialul de eficienta energetica identificat, cu acordul Beneficiarilor. Primaria va cauta si identifica solutii de sprijinire a punerii in practica pentru solutiile de eficienta energetica si surse locale (regenerabile) de energie.

Manageri energetici industrie

Managerii energetici pentru industrie care asigura intern sau ca serviciu gestiunea energetica a unor consumatori industriali de pe raza Municipiului, sunt incurajati sa disemineze solutii si propuneri, daca au impact la nivelul comunitatii locale. De asemenea, managerii energetici pentru industrie pot raporta catre Municipiu, utilizand canalele de comunicare puse la dispozitie pe acest portal, denumirea beneficiarilor evaluati si potentialul de eficienta energetica identificat, cu acordul Beneficiarilor. Primaria va cauta si identifica solutii de sprijinire a punerii in practica pentru solutiile de eficienta energetica si surse locale (regenerabile) de energie.