În municipiul Cluj-Napoca sunt instituite următoarele tipuri de parcări:

 • Parcări situate în cartierele municipiului, în regim de abonament anual, construite din fondurile municipalităţii, marcate, numerotate şi semnalizate corespunzător;
 • Parcări, garaje, copertine situate în cartierele municipiului, în regim de contracte anuale de închiriere a terenului, edificate de cetăţeni în baza unei autorizaţii de construire;
 • Parcări în regim plata orară – situate în zona centrală a municipiului, sunt parcări marcate şi semnalizate prin indicatoare cu semnificaţia „P cu plată”;
 • Parking Moţilor şi parcări închise cu bariere-locuri de parcare în regim plata orară, cu program non-stop şi acces controlat;
 • Parkinguri situate în cartierele municipiului cu locuri de parcare în regim de abonamente anuale destinate riveranilor.

În Cluj Napoca, există următoarele parkinguri

 • Parking Primăverii F.N.
  • 406 locuri destinate abonatilor
  • 34 de locuri, la demisol II, în regim plata orară, destinate vizitatorilor – regim autotaxare
 • Parking Băișoara 1-3
  • 317 locuri destinate abonaţilor
  • 38 de locuri în regim plata orară, destinate vizitatorilor – regim autotaxare
 • Parking Mehedinți 58A
  • 126 de locuri destinate abonaţilor
 • Parking Str. Fabricii nr. 4 – Str. Fabricii nr. 5
  • 310 locuri destinate abonaţilor
 • Parking Moților – parking zona centrală
  • 382 locuri
 • Parkinguri private – (Leul, Dorobantilor)
 • Parkinguri subterane – Sala Polivalenta și Stadion