Puteţi obtine datele de logare folosind una din cele 3 metode de mai jos:

1. Depunere cerere la ghişeu

În acest caz, parola de acces se obţine pe loc şi va fi activă în 3 zile lucrătoare.
Cererea se poate depune la sediul Direcţiei Taxe şi Impozite Locale, la primăria de cartier sau la Centrul de Informare al Cetăţenilor. Aveţi posibilitatea completării formularului cererii (se primeşte la ghişeu). La această cerere se ataşează şi o copie după actul de identitate BI/CI/AI/NIF/Paşaport/CUI.

2. Trimitere cerere prin poştă

În acest caz, răspunsul se trimite prin firma de curierat, cu confirmare de primire, la adresa de domiciliu/sediu (adresa trecuta în cartea de identitate/CUI).
Cererea completată şi listată, la care se ataşează şi o copie BI/CI/AI/NIF/Paşaport/CUI se poate trimite prin poştă, pe adresa Direcţiei Taxe şi Impozite Locale: Piaţa Unirii nr.1, camera 13, Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

3. Completarea online a cererii

În acest caz, veti primi un mail care va conţine datele de logare.

Pentru persoane fizice

Pentru persoane juridice

Paşaportul va putea fi folosit doar de către persoanele care nu au act de identitate emis de către Serviciile de Evidenţă a Persoanelor, ANAF, RECOM.

Toate datele sunt confidenţiale, conectarea la Sistemul electronic se va face utilizându-se un protocol cu nivel de securitate cel puţin egal cu nivelul de securitate al protocolului SSL versiunea 3.l . În caz de expunere a elementelor de identificare şi autentificare în Sistem, utilizatorul în cauză trebuie să solicite schimbarea acestora printr-o cerere adresată entităţii fiscale.

Parola de acces se poate obtine online aici.
Noile date necesare logării vă vor fi trimise la adresa de mail înregistrată în evidenţa fiscală, doar după confirmarea adresei de mail care există înregistrată în evidenţa fiscală.