Potrivit prevederilor art. 164 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/ 2011, ofiţerul de stare civilă poate constata desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie / din afara căsătoriei sau adoptaţi.

Program de depunere/înregistrare:

L-Mie-V:08:3010:30
M:14:0016:00
J:14:0017:00

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 5, Camera nr. 7, Ghiseul nr. 12

  1. Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
  3. Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Potrivit prevederilor art. 164 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/ 2011, ofiţerul de stare civilă poate constata desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie / din afara căsătoriei sau adoptaţi.

Competență teritorială: Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se semnează personal, împreună de către ambii soţi în faţa ofiţerului de stare civilă şi se poate depune la :

a) Primăria care are în păstrare actul de căsătorie,

b) Primăria pe raza căreia îşi au domiciliul comun cei doi soţi.

Fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere :

a) nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta;

b) nu este pus sub interdicţie;

c) nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;

d) adresa ultimei locuinţe comune să fie în municipiul Cluj-Napoca;

e) numele pe care fiecare urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

  • Cerere tip
  • Certificatele de naştere pentru ambii soţi – original;
  • Certificatul de căsătorie – original;
  • Livret de familie, după caz;
  • Actele de identitate- original;
  • Taxă divorț – se achită la casieria Primăriei Cluj-Napoca, strada Moților nr. 7, etaj 1 sau  ONLINE .

Nota: Cuantumul taxei poate fi modificat prin legislatia specifică.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii îşi meţin intenţia de divorţ şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând o declaraţie de menţinere a cererii de divorţ.

Dacă soţii nu se prezintă împreună  (în aceeaşi zi) la expirarea termenului de 30 de zile, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se clasează.

În aceleaşi condiţii ofiţerul de stare civilă delegat clasează dosarul dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg / înţelege să renunţe la cererea de divorţ, dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie, dacă intervine naşterea unui copil sau dacă unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând astfel prin deces.

În situaţia în care soţii stăruie să divorţeze, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceștia înţeleg / înţelege să renunţe la divorţ, completează o declaraţie de renunţare la cererea de divorţ.