Obiectivul continuu al municipiului Cluj-Napoca este îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional prin realizarea de investiţii în extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastucturii de învățămînt.

Oportunitatea implementării măsurilor care să conducă la cele expuse mai sus este determinată de necesitatea asigurării accesului la educaţie pentru elevii cu nevoi speciale, precum şi crearea de facilităţi pentru aceştia, asigurarea unui sistem modern şi calitativ de educaţie accesibil tuturor categoriilor, inclusiv cele defavorizate, respectiv de necesitatea achiziționării de obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării procesului educațional la standarde europene.

Prin implementarea proiectelor propuse se urmăreşte reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu, care conform Strategiei Europa 2020 are o ţintă de 11,3% pentru România. Astfel, asigurarea unei baze materiale adecvate (clădiri reabilitate/ modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional este o condiție esențială pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a școlii, în vederea creșterii ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație.

În municipiul Cluj-Napoca funcţionează un număr de 116 unităţi de învăţământ de stat, din care 1 centru şcolar pentru educaţie incluzivă, 14 colegii, 56 grădiniţe, 27 licee (teoretice şi tehnologice), 17 şcoli gimnaziale şi un seminar teologic ordotox.

Intervenții propuse asupra obiectivelor de investiții:

 • Lucrări de modernizare, reabilitare (după caz), extindere, care vor avea în vedere și creșterea eficienței energetice și scăderea consumului de utilități;
 • Construirea unei săli de sport;
 • Dotarea și echiparea infrastructurii școlare pentru creșterea calității actului educațional;
 • Modernizarea curții școlii, inclusiv terenurile de sport, și dotarea cu mobilier urban;
 • Amenajare acces pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv adaptarea/amenajarea grupurilor sanitare;
 • Modernizare/amenajare, după caz, sistem de supraveghere video.

Proiect prioritar: ”Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice Colegiului Tehnic Ana Aslan”

Propune: Creşterea calităţii procesului educaţional şi asigurarea accesului la educaţie obligatorie, soluția găsită împreună cu autoritățile publice locale ale Municipiului Cluj Napoca este redistribuirea unor funcțiuni în imobilul existent, echiparea clădirii existente cu facilități pentru persoane cu dizabilități: rampe, grup sanitar pe fiecare nivel și ascensor cu cabină cu dimensiuni adecvate pentru scaun rulant, supraetajarea imobilului cu un nivel pentru săli de clasă și grupuri sanitare, extinderea imobilului cu spații de învățământ spre nordul incintei cu un corp nou în condițiile comunicării cu imobilul existent, construirea unei săli de sport cu gradene, îngropată parțial în sol.

Rezultate așteptate:  Numărul total de participanţi la procesul educaţional, ciclul gimnazial, în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: de la 425 elevi actualmente, la aproximativ 625 la cinci ani de la implementarea proiectului.

Proiect prioritar: ”Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a liceului Onisifor Ghibu”.

Propune: Creşterea calităţii procesului educaţional şi asigurarea accesului la educaţie obligatorie, soluția găsită împreună cu autoritățile publice locale ale Municipiului Cluj Napoca este construcția unui nou corp de clădire. Extinderea şcolii cu încă un corp de clădire, proiectat pentru 22 săli de clasă, cu efective cuprinse între 25 – 30 de elevi va permite accesul simultan la procesul educaţional, făcând posibilă desfăşurarea activităţii şcolare într-un singur schimb, cel de dimineaţă, extinderea zonei anexelor sălii de sport cu spații dispuse la parter și etaj.

Rezultate așteptate: Numărul total de participanţi la procesul educaţional, ciclul gimnazial, în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: de la 522 elevi actualmente, la aproximativ 990 la cinci ani de la implementarea proiectului.

Proiect prioritar: ”Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a școlii Nicolae Iorga”.

Propune: Pentru creşterea calităţii procesului educaţional şi asigurarea accesului la educaţie obligatorie, soluția găsită împreună cu autoritățile publice locale ale Municipiului Cluj Napoca este construcția unui nou corp de clădire. Extinderea şcolii cu încă un corp de clădire, proiectat pentru 18 săli de clasă şi 3 laboratoare va permite accesul simultan la procesul educaţional, făcând posibilă desfăşurarea activităţii şcolare tot într-un singur schimb, cel de dimineaţă, construirea unei sali de sport cu anexele necesare

Rezultate așteptate: Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, de la 170 elevi actualmente, la aproximativ 450 elevi – la cinci ani de la implementarea proiectului.

Proiect prioritar: ”Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a Seminarului Liceal Ortodox”.

Propune: Pentru creşterea calităţii procesului educaţional şi asigurarea accesului la educaţie obligatorie, soluția găsită împreună cu autoritățile publice locale ale Municipiului Cluj Napoca este extinderea imobilului cu spaţii de învăţământ, prin supraetajarea cu un nivel, ceea ce va permite accesul simultan la procesul educaţional, făcând posibilă desfăşurarea activităţii şcolare tot într-un singur schimb, cel de dimineaţă, construirea unei săli de sport cu anexele necesare.

Rezultate așteptate: Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului – creșterea de la 149 elevi în ciclul gimnazial, la aproximativ 450 elevi – la cinci ani de la implementarea proiectului.

Anunț implementare proiect cu fonduri europene
„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale
a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Cluj-Napoca”


Municipiul Cluj-Napoca investește fonduri europene de aproape 9 milioane euro în dotarea a 64 grădinițe, școli și licee, cu obiectivul de a susține creșterea actului educațional, îmbunătățirea experienței elevilor la grădiniță și școală și a performanței în educație pentru elevii și profesorii clujeni.

Cu denumirea „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Cluj-Napoca”, proiectul este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență (PNRR) – Componenta C15: Educație – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe – Competiția 2023, Pilonul VI. Politici pentru noua generație.

Este vorba despre o investiție în educație cu valoare totală proiect de 44.947.851,61 lei, inclusiv T.V.A pentru 64 beneficiari – reprezentați de unitățile de învățământ ai căror elevi vor utiliza noile dotări. Din suma de mai sus, 37.355.842,08 lei reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 7.097.609,99 lei.

Prin acest proiect se urmărește să fie asigurate dotări pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, în vederea creșterii capacității de reziliență unităților de învățământ din Cluj-Napoca – 64 grădinițe, școli și licee din municipiu prin acest proiect european. Se dorește modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Așadar, vor beneficia de proces copii de la 13 grădinițe, 37 licee și colegii și 14 școli gimnaziale din Municipiul Cluj-Napoca. Beneficiarii proiectului implementat pentru dotarea unităților de învățământ:

 1. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ZÂNA ZORILOR” CLUJ-NAPOCA

 2. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „UNIVERSUL COPIILOR” CLUJ-NAPOCA

 3. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „POIENIȚA” CLUJ-NAPOCA

 4. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „NEGHINIȚĂ” CLUJ-NAPOCA

 5. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL PRINȚ” CLUJ-NAPOCA

 6. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MĂMĂRUȚA” CLUJ-NAPOCA

 7. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” CLUJ-NAPOCA

 8. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE IRIS” CLUJ-NAPOCA

 9. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „BUBURUZA” CLUJ-NAPOCA

 10. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „BAMBI” CLUJ-NAPOCA

 11. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBINUȚA” CLUJ-NAPOCA

 12. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBĂ CA ZĂPADA” CLUJ-NAPOCA

 13. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ACADEMIA PITICILOR” CLUJ-NAPOCA

 14. COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL „NICOLAE COLAN” CLUJ-NAPOCA

 15. COLEGIUL TEHNIC „ANA ASLAN” CLUJ-NAPOCA

 16. COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM „NAPOCA” CLUJ-NAPOCA

 17. COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „AUGUSTIN MAIOR” CLUJ-NAPOCA

 18. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE LAZĂR” CLUJ-NAPOCA

 19. COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC” CLUJ-NAPOCA

 20. COLEGIUL TEHNIC „RALUCA RIPAN” CLUJ-NAPOCA

 21. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA

 22. COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI „TRANSILVANIA” CLUJ-NAPOCA

 23. COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” CLUJ-NAPOCA

 24. COLEGIUL ECONOMIC „IULIAN POP” CLUJ-NAPOCA

 25. COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA

 26. COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE BARIȚIU” CLUJ-NAPOCA

 27. COLEGIUL DE MUZICĂ „SIGISMUND TODUȚĂ” CLUJ-NAPOCA

 28. COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” CLUJ-NAPOCA

 29. LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU BORZA” CLUJ-NAPOCA

 30. LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” CLUJ-NAPOCA

 31. LICEUL TEORETIC „VICTOR BABEȘ” CLUJ-NAPOCA

 32. LICEUL TEORETIC „BATHORY ISTVAN” CLUJ-NAPOCA

 33. LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA

 34. LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA

 35. LICEUL TEORETIC „BRASSAI SAMUEL” CLUJ-NAPOCA

 36. LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU” CLUJ-NAPOCA

 37. LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” CLUJ-NAPOCA

 38. LICEUL TEORETIC „APACZAI CSERE JANOS” CLUJ-NAPOCA

 39. LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU” CLUJ-NAPOCA

 40. LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA

 41. LICEUL TEORETIC „EUGEN PORA” CLUJ-NAPOCA

 42. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA

 43. LICEUL GRECO-CATOLIC „INOCHENTIE MICU” CLUJ-NAPOCA

 44. LICEUL DE ARTE VIZUALE „ROMULUS LADEA” CLUJ-NAPOCA

 45. LICEUL DE COREGRAFIE ȘI ARTĂ DRAMATICĂ „OCTAVIAN STROIA” CLUJ-NAPOCA

 46. LICEUL UNITARIAN „JANOS ZSIGMOND” CLUJ-NAPOCA

 47. LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST „MARANATHA” CLUJ-NAPOCA

 48. LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „EMANUEL” CLUJ-NAPOCA

 49. LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA

 50. LICEUL WALDORF CLUJ-NAPOCA

 51. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU VAIDA VOEVOD” CLUJ-NAPOCA

 52. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” CLUJ-NAPOCA

 53. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN DÂRJAN” CLUJ-NAPOCA

 54. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” CLUJ-NAPOCA

 55. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CLUJ-NAPOCA

 56. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” CLUJ-NAPOCA

 57. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” CLUJ-NAPOCA

 58. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA

 59. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” CLUJ-NAPOCA

 60. ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE MUZICĂ „AUGUSTIN BENA” CLUJ-NAPOCA

 61. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” CLUJ-NAPOCA

 62. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA” CLUJ-NAPOCA

 63. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL ISAC” CLUJ-NAPOCA

 64. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BOB” CLUJ-NAPOCA

Proiectul propune acțiuni pe 3 paliere importante în vederea creșterii capacității de reziliență a unităților de învățământ preuniversitar, respectiv sprijin pentru transformarea digitală a școlilor (care aparțin rețelei de învățământ profesional și tehnic) și facilitare pentru învățare online:
investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare și de echipare a atelierelor de practică a acestor unități de învățământ profesional și tehnic (I13 si I14)
– asigurarea
infrastructurii și resurselor tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate (I9):
– asigurarea
dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare (i11).


O
biectivele specifice ale proiectului european:

1.Creșterea capacității de reziliență a 15 școli profesionale și tehnice, prin transformare digitală și echipare a 6 atelierele de practică;

2.Asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice necesare pentru accesul elevilor la tehnologie în 35 laboratoare informatice;

3.Asigurarea dotărilor necesare pentru 49 unități de învățământ în vederea îndeplinirii standardelor de calitate în sălile de clasă, laboratoare și cabinete școlare.

Data începerii și finalizării proiectului: 25.07.2023 – 31.12.2024.
Contractul a fost încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, a Dezvoltării și Inovării în numele și pentru Ministerul Educației și Municipiul Cluj-Napoca.

Cod proiect (
Cod final de înregistrare): F-PNRR-Dotari-2023-5161

Date de contact: U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca / Primăria Cluj-Napoca www.primariaclujnapoca.ro.Creșterea calității infrastructurii antepreșcolară și preșcolară în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Axa 4 POR 2014-2020, OS 4.4

Proiect prioritar: ”Construire creșă în cartierul Mărăști”.

Propune: Investiția planificată vizează construirea unei clădiri noi ce cuprinde funcțiunile specifice și dotările tehnico-edilitare, inclusiv dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor (copii antepreșcolari), necesare desfășurării în condiții moderne a educației de nivel antepreșcolar. Construcția va fi dimensionată în conformitate cu normele și standardele în vigoare pentru acest domeniu. Funcționalitatea creșei va fi asigurată de spații specifice, cum ar fi:

 • spațiu acces,săli de grupă, spațiu medical;
 • spațiu administrativ;
 • spațiu tehnico-gospodăresc.

Pe amplasament va fi amenajată și curtea care va fi prevazută cu spații verzi, plante și arbori ornamentali, loc de joacă pentru copii, parcări.

Rezultate așteptate: Investiția va asigura aprox. 100 de locuri suplimentare pentru copii, într-o creșă cu confort și dotări moderne, respectiv 100 de participanți direcți la procesul educațional de la nivelul creșei.

Proiect prioritar: ”Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a grădiniței Căsuța Poveștilor”.

Propune: reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire cu funcțiune de grădiniță, inclusiv dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor preșcolari, pentru derularea de activități educative și achiziționare de obiecte de inventar și/sau mijloace fixe, necesare desfășurării etapelor procesului educațional, în vederea creării condiţiilor necesare pentru dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă şi integrării eficiente în viaţa şcolară şi socială a copiilor.

Rezultate așteptate: Investiția va asigura minim 100 de locuri pentru copii de vârstă preșcolară (beneficiari direcți), într-o gradiniță cu confort și dotări moderne.

Comunicat  Finalizarea proiectului Modernizare Grădiniţa „FLOARE DE IRIS” în cartier IRIS, municipiul CLUJ-NAPOCA  cod SMIS: 122713

Proiect prioritar: ”Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a grădiniței Floare de Iris”.

Propune: reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire cu funcțiune de gradiniță, inclusiv dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor preșcolari, pentru derularea de activități educative și achiziționare de obiecte de inventar și/sau mijloace fixe, necesare desfășurării etapelor procesului educațional, în vederea creării condiţiilor necesare pentru dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă şi integrării eficiente în viaţa şcolară şi socială a copiilor.

Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational prin reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea gradinitei ”Floare de Iris”, situata in municipiul Cluj-Napoca, Str. Razboieni, Nr. 67A, județul Cluj.

Acest obiectiv raspunde obiectivul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesionala pentru dobândirea de competente si învațare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare, Obiectiv Specific 4.4 – Cresterea calitații infrastructurii educationale a Gradiniței Floare de Iris, oferind ocupanților condiții de confort ridicat si spațiu generos pentru desfasurarea activitaților prescolare.

Interventiile asupra functiunilor constau in reconfigurarea si extinderea pe orizontala si verticala a corpului C2 din amplasament, necesara pentru a adapta constructia existenta la nevoile actuale ale municipiului Cluj-Napoca, concomitant cu asigurarea capacitații construcției gradiniței de 225 locuri, la standardele cele mai înalte .

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activitati pentru imbunatatirea Infrastructurii educationale, infrastructura care este esentiala pentru educatie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunatațirea si extinderea infrastructurii de învațamânt a Gradiniței Floare de Iris.

2. Cresterea accesului, calitații si a atractivitații educației prin dotarea cu echipamente didactice, echipamente IT, modernizarea utilitaților si crearea de facilitați special pentru persoanele cu dizabilitați, în vederea dobândirii de competente de învațare pe tot parcursul vieții.

3. Crearea infrastructurii educationale esentiala pentru educatie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala ceea ce va conduce la cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei, contribuind la cresterea ratei de participare la diferite niveluri de educatie, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului

Valoare la începutul implementarii proiectului – 195 persoane,

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului – 225 persoane,

2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: prescolar