Cuantumul lunar al burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca aferent semestrului II al anului școlar 2021-2022:

  • burse de performanță 500 lei
  • burse de merit media 10 275 lei
  • burse de merit media 9,50-9,99 225 lei
  • burse de studiu 200 lei
  • burse de ajutor social 250 lei

HCL nr. 74/2022

 În total, 16.157 burse vor fi atribuite elevilor clujeni.
Bursele din semestrul II al anului școlar 2021-2022 vor fi distribuite astfel:
  • 5 burse de performanță (500 de lei)
  • 1106 burse de merit cu media 10 (275 lei)
  • 9087 burse de merit cu media între 9.50-9.99 (225 lei)
  • 711 burse de studiu (200 lei)
  • 5248 burse de ajutor social – pentru facilitarea accesului la educație (250 lei)

Investițiile în educație, în școli, sprijinul pentru elevi și părinți reprezintă o prioritate pentru municipalitate. În Cluj-Napoca, 20% din impozitele și taxele locale sunt reinvestite în educație: infrastructură educațională, burse școlare, transport gratuit, echipamente educaționale moderne sau autobuze școlare pentru transportul elevilor.