Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) a împlinit 3 ani! 

Primăria Cluj-Napoca a inaugurat Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) în luna octombrie 2017, cu o dezbatere având ca temă Parcul Feroviarilor – Concursul de soluții pentru reabilitarea parcului.

Sub sloganul „Imaginăm viitorul orașului!”, Centrul de Inovare și Imaginație Civică și-a propus să devină un laborator permanent în care să se dezvolte diferitele forme de colaborare între actorii din oraș.

De asemenea, în cadrul CIIC au fost testate idei noi și proiecte inovative, urmărind să folosim potențialul creativ al comunității clujene pentru dezvoltarea unor politici de inovare urbană. CIIC este coordonat de Ovidiu Cîmpean, director de dezvoltare în cadrul primăriei.

Acest instrument de implicare a clujenilor în procesul decizional a fost apreciat atât la nivel național cât și la nivel european, fiind premiat în acest an de două ori:

1. Gala CeRe – Galei Premiilor Participării Publice (aprilie 2019)
2. Conferința Inovație și calitate în sectorul public – Premiul I pentru CIIC (octombrie 2019)

Urmează o nouă serie de dezbateri la care vă așteptăm să analizăm fiecare detaliu al proiectelor pe care vrem să le realizăm în oraș.

Pentru mai multe informații, dar și pentru a transmite idei sau propuneri, publicul poate utiliza adresa de email imaginatiecivica@primariaclujnapoca.ro


Primăria Cluj-Napoca, prin Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) a organizat o nouă dezbatere publică online, marți, 28 iulie 2020, ora 17.00, cu tema ”Concept de amenajare oraș pentru pietoni – cartier Grigorescu”. Această dezbatere a încheiat seria de consultări publice din luna iulie 2020  în cadrul cărora reprezentanți ai administrației publice, alături de experți în diverse domenii și cetățeni au discutat despre viitorul orașului în încercarea de a pregăti orașul pentru nevoile locuitorilor pe un orizont de timp mai larg, 2021- 2030.
În ultimii ani, Primăria Cluj-Napoca a demarat ample proiecte de reamenajare urbană a diverse zone din centrul municipiului, proiecte bazate pe principiile „oraș pentru pietoni” („walkable city”) și „green city”. Primăria Cluj-Napoca a demarat programul de investiții „oraș pentru pietoni” („walkable city”) prin care și-a propus ca astfel de proiecte să ajungă treptat în toate cartierele orașului. Un prim exemplu de succes este reamenajarea străzii Molnar Piuariu din cartierul Mărăști, prima stradă ”smart” din România. O zonă a cartierului Grigorescu va fi amenajată pornind de la ideea că orașul trebuie perceput la nivelul pietonului, al transportului în comun și al mobilității alternative.

Municipiul Cluj-Napoca implementează proiectul ,,Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO – CIIC’’ finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Implementarea de măsuri care vizează adaptarea structurilor administrative existente, optimizarea proceselor orientate catre cetățeni, prin crearea accesului online la serviciile administrației publice locale, precum și utilizarea centrului de inovare și imaginație civică în planificarea strategică a proceselor de inovare socială, pentru creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor oferite cetățenilor municipiului Cluj-Napoca.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea și introducerea mecanismelor Centrului de Inovare si Imaginație Civică(CIIC) în vederea optimizării proceselor decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în Municipiul Cluj-Napoca.

2. Design-ul, dezvoltarea si implementarea unui sistem electronic de digitalizare și simplificare a serviciilor publice oferite cetățenilor Municipiului Cluj-Napoca prin implementarea funcționarului public electronic si virtual – ANTONIA.

3. Formarea/instruirea functionarilor publici si contractuali, inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic, în utilizarea instrumentelor digitale si a functionarului electronic.

Valoarea totală a proiectului: 3.364.773,00 lei, din care valoarea asistenței financiare nerambusabilă solicitate: 3.262.433,00 lei.

Durata de implementare: 30 luni.

Perioada de implementare a proiectului: 24.06.2019 – 24.12.2021

Proiectul respectă prevederile egalității de șanse în concordanță cu prevederile legislației naționale și europene. Obiectivele și activitățile proiectului promovează dezvoltarea durabilă și sunt orientate direct spre susținerea acesteia.

Loading...