Primăria Cluj-Napoca a inaugurat Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) în luna octombrie 2017, cu o dezbatere având ca temă Parcul Feroviarilor – Concursul de soluții pentru reabilitarea parcului.

Sub sloganul „Imaginăm viitorul orașului!”, Centrul de Inovare și Imaginație Civică a devenit un laborator permanent în care să se dezvolte diferitele forme de colaborare între actorii din oraș.

În anul 2022, Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) s-a reorganizat și a integrat Divizia de Inovare Urbană (DIU) a Centrului Cultural Clujean (CCC). Astfel, sub sloganul „Imaginăm viitorul orașului!”, CIIC și-a extins  activitatea pentru a integra procesele și lecțiile învățate împreună cu DIU, în perioada 2017-2021, sub coordonarea unui Board format din reprezentanţi ai comunității locale și actori cheie care au fost implicați în dezvoltarea proiectelor-pilot din cadrul DIU și CIIC.

Noul Board CIIC va sprijini dezvoltarea de proiecte și parteneriate strategice pentru ariile tematice relevante și va ajuta la continuarea misiunii CIIC de a testa și dezvolta diferite forme de colaborare între actorii din oraș. Mai multe detalii despre componența și activitatea Board-ului pot fi găsite la finalul acestui comunicat.

Câteva dintre activitățile principale ale CIIC vor fi:

1. Consultări publice și mecanisme de guvernanță participativă. Din 2017, CIIC organizează dezbateri publice cu privire la diferite proiecte ce țin de dezvoltarea orașului Cluj-Napoca. Începând cu luna septembrie 2022, cu sprijinul noului Board CIIC aceste consultări publice vor include metode noi, interactive de dezbatere.

2. Cooperări cu mediul universitar și privat. CIIC își propune să adune, în continuare, toate energiile pozitive ale orașului într-un cadru organizat în care aceste idei să poată fi analizate și dezbătute alături de experți din mediul universitar și privat.

3. Cooperări internaționale. Cu sprijinul Board-ului, echipa CIIC va dezvolta mecanisme de cooperare internațională clare cu orașe și rețele de orașe la nivel european și mondial, pentru schimburi de experiențe, bune practici și colaborare.

4. Concursuri internaționale de soluții pentru proiectele orașului. Primăria Cluj-Napoca continuă parteneriatul cu Ordinul Arhitecților din România pentru derularea concursurilor de soluții și identificarea celor mai bune proiecte pentru spațiul public clujean, printr-o procedură validată și în baza unor criterii de selecție la standarde europene.

5. Fondul de Inovare și Experiment (FIX Cluj) și burse pentru proiecte de imaginație civică și cercetare. FIX Cluj este rezultatul unui proces de co-design al ecosistemului de inovare clujean și este unul dintre proiectele menite să încurajeze și să dezvolte resursa umană din oraș în domeniul antreprenoriatului inovator.

6. Acțiuni suport pentru implementarea Misiunii Comisiei Europene ”100 de oraşe inteligente şi neutre din punct de vedere climatic până în 2030”. Board-ul CIIC va iniția și propune proiecte care vizează atingerea obiectivelor de neutralitate climatică până în 2030.

7. Transpunerea la nivel local a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în programe de investiții și proiecte. Cu ajutorul Board-ului, echipa CIIC se va asigura de integrarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în politicile publice locale, sprijinind implementarea proiectelor verzi ale orașului.

8. Consiliul Consultativ de Tineret. Board-ul CIIC va susține mecanismele de implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor și elaborarea de politici publice pentru sectorul de tineret. De asemenea, Board-ul CIIC va sprijini implementarea planului de actiune pentru tineret „Cluj for Youth 2030”, ce îmbină o serie de proiecte de la nivel urban și metropolitan.

Rolul Board-ului CIIC este unul consultativ, iar membrii acestuia nu sunt remunerați.

Board-ul CIIC rămâne deschis pentru membri noi care doresc să se implice în proiectele de inovare ale orașului și în activitățile CIIC, precum și unor noi parteneriate cu mediul universitar, societatea civilă și mediul privat.

În Raportul de transfer al DIU puteți citi mai multe detalii despre procesul de transfer.

Mai multe detalii despre activitatea DIU și lecțiile învățate între 2017 și 2021 pot fi găsite în Raportul de Activitate 2017-2021 al Diviziei de Inovare Urbană (https://diviziadeinovare.ro/wp-content/uploads/2022/06/Raport_DIU_RO-.pdf).

Pentru întrebări sau mai multe detalii, ne puteți scrie pe adresa imaginatiecivica@primariaclujnapoca.ro