Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) a împlinit 3 ani! 

Primăria Cluj-Napoca a inaugurat Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) în luna octombrie 2017, cu o dezbatere având ca temă Parcul Feroviarilor – Concursul de soluții pentru reabilitarea parcului.

Sub sloganul „Imaginăm viitorul orașului!”, Centrul de Inovare și Imaginație Civică și-a propus să devină un laborator permanent în care să se dezvolte diferitele forme de colaborare între actorii din oraș.

De asemenea, în cadrul CIIC au fost testate idei noi și proiecte inovative, urmărind să folosim potențialul creativ al comunității clujene pentru dezvoltarea unor politici de inovare urbană. CIIC este coordonat de Ovidiu Cîmpean, director de dezvoltare în cadrul primăriei.

Acest instrument de implicare a clujenilor în procesul decizional a fost apreciat atât la nivel național cât și la nivel european, fiind premiat în acest an de două ori:

1. Gala CeRe – Galei Premiilor Participării Publice (aprilie 2019)
2. Conferința Inovație și calitate în sectorul public – Premiul I pentru CIIC (octombrie 2019)

Urmează o nouă serie de dezbateri la care vă așteptăm să analizăm fiecare detaliu al proiectelor pe care vrem să le realizăm în oraș.

Pentru mai multe informații, dar și pentru a transmite idei sau propuneri, publicul poate utiliza adresa de email imaginatiecivica@primariaclujnapoca.ro


Primăria Cluj-Napoca organizează o nouă serie de dezbateri publice online sub cupola Centrului de Inovare si Imaginație Civică (CIIC). Astfel, în perioada lunilor februarie – aprilie, clujenii sunt așteptați să ia parte la șase dezbateri publice în care vom discuta despre viitorul orașului, alături de specialiști în diverse domenii și cercetători pentru a înțelege cum ne putem pregăti orașul pentru nevoile locuitorilor pe un orizont de timp mai larg, 2021- 2030.

Agenda dezbaterilor:

Joi, 18 februarie – SIDU* 2021 -2030 Economie, cercetare, dezvoltare

Joi, 25 februarie – SIDU 2021 -2030 Mobilitate

Joi, 4 martie – SIDU 2021 -2030 Locuire

Joi, 11 martie – SIDU 2021 -2030 Clujul Metropolitan

Joi, 25 martie – Piața Karl Liebknecht și străzile adiacente

Marți, 6 aprilie – Reamenajarea Parcului Primăverii

*Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană

Toate dezbaterile vor începe la ora 17.00, se vor desfășura pe platforma electronică ZOOM și vor fi transmise live pe paginile de Facebook CIIC – Centrul de Inovare și Imaginație Civică și Municipiul Cluj-Napoca.

Continuăm seria de întâlniri pentru realizarea strategiei de dezvoltare a zonei metropolitane Cluj. Îi invit pe clujeni să contribuie la dezbaterile având ca teme economia, cercetarea, mobilitatea, locuirea și dezvoltarea urbană sustenabilă. De asemenea, continuăm programele de investiții Clujul Verde și Orașul pentru pietoni cu două proiecte extrem de interesante și care vor schimba în bine cartierele Mănăștur și Iris”, a explicat Ovidiu Cîmpean, coordonatorul CIIC și director de dezvoltare în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.


Dezbaterea CIIC „Concept de amenajare pădurea Făget” – 21 iulie 2020
Dezbaterea CIIC – Concept de amenajare oraș pentru pietoni – cartier Grigorescu – 28 iulie 2020:

Dezbaterea CIIC Infrastructură educațională – 22 octombrie 2020:


Dezbaterea CIIC  Amenajare Cetățuia – 5 noiembrie 2020:

Municipiul Cluj-Napoca implementează proiectul ,,Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO – CIIC’’ finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Implementarea de măsuri care vizează adaptarea structurilor administrative existente, optimizarea proceselor orientate catre cetățeni, prin crearea accesului online la serviciile administrației publice locale, precum și utilizarea centrului de inovare și imaginație civică în planificarea strategică a proceselor de inovare socială, pentru creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor oferite cetățenilor municipiului Cluj-Napoca.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea și introducerea mecanismelor Centrului de Inovare si Imaginație Civică(CIIC) în vederea optimizării proceselor decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în Municipiul Cluj-Napoca.

2. Design-ul, dezvoltarea si implementarea unui sistem electronic de digitalizare și simplificare a serviciilor publice oferite cetățenilor Municipiului Cluj-Napoca prin implementarea funcționarului public electronic si virtual – ANTONIA.

3. Formarea/instruirea functionarilor publici si contractuali, inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic, în utilizarea instrumentelor digitale si a functionarului electronic.

Valoarea totală a proiectului: 3.364.773,00 lei, din care valoarea asistenței financiare nerambusabilă solicitate: 3.262.433,00 lei.

Durata de implementare: 30 luni.

Perioada de implementare a proiectului: 24.06.2019 – 24.12.2021

Proiectul respectă prevederile egalității de șanse în concordanță cu prevederile legislației naționale și europene. Obiectivele și activitățile proiectului promovează dezvoltarea durabilă și sunt orientate direct spre susținerea acesteia.

Loading...