Departamentul de specialitate:  BIROUL RELAȚII EXTERNE ȘI INVESTITORI
Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

  • reprezentarea în plan extern a instituţiei;
  • organizarea/co-organizarea evenimentelor de relaţii externe desfăşurate sub egida primăriei şi a 14 Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
  • promovarea intereselor economice ale Municipiului Cluj-Napoca;
  • creşterea din punct de vedere calitativ şi cantitativ a investiţiilor în municipiu prin întărirea capacităţii de absorbţie a investiţiilor străine.

Adresa: str. Moţilor nr. 3 camera 51.
Șef Birou: Emilia Botezan