Viteza intre 1 km/h si 10 km/h
Viteza intre 11 km/h si 30 km/h
Viteza intre 31 km/h si 50 km/h
Viteza intre 51 km/h si 70 km/h
Viteza intre 71 km/h si 90 km/h
Viteza peste 90 km/h

Sesizările privind vehicolele abandonate pot fi adresate online, la adresa de sesizări: mycluj.e-primariaclujnapoca.ro sau telefonic, la direcția Generală Poliția Locală, la numerele 0264.598.784 sau 0264.955

În cazul în care doriți să anunțați disfuncționalități privind colectarea deșeurilor stradale/deșeuri de excremente de animale/existența unui cadavru de animal în spațiul public, vă puteți adresa Primăriei Cluj Napoca:

  • online, la adresa de sesizări: mycluj.e-primariaclujnapoca.ro
  • telefonic, la Serviciul Ecologie Urbană din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca, la nr de telefon 0264/336234

În cazul în care doriți să anunțați deșeuri de excremente de animale în spațiul public, vă puteți adresa Primăriei Cluj Napoca:

  • online, la adresa de sesizări: mycluj.e-primariaclujnapoca.ro
  • telefonic, la Serviciul Ecologie Urbană din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca, la nr de telefon 0264/336234

În cazul în care doriți să anunțați existența unui cadavru de animal în spațiul public, vă puteți adresa Primăriei Cluj Napoca:

  • online, la adresa de sesizări: mycluj.e-primariaclujnapoca.ro
  • telefonic, la Serviciul Ecologie Urbană din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca, la nr de telefon 0264/336234

Conform Regulamentului privind organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin HCL 130/2009 modificat prin HCL 377/2010, spațiile publicitare amplasate pe domeniul public și privat al municipiului Cluj Napoca se închiriază conform legislației în vigoare. Art 13 al HCL 130/2009 prevede „Întreținerea și repararea mijloacelor de publicitate este în sarcina operatorilor care au în folosință spațiile de publicitate”.

Nerespectarea acestor prevederi poate fi semnalată: