S.C. Supercom S.A. – sectorul 1:

 S.C. Brantner Servicii Ecologice SRL – sectorul 2:

Sesizările privind vehicolele abandonate pot fi adresate online, la adresa de sesizări: mycluj.e-primariaclujnapoca.ro sau telefonic, la direcția Generală Poliția Locală, la numerele 0264.598.784 sau 0264.955

În cazul în care doriți să anunțați disfuncționalități privind colectarea deșeurilor stradale/deșeuri de excremente de animale/existența unui cadavru de animal în spațiul public, vă puteți adresa Primăriei Cluj Napoca:

  • online, la adresa de sesizări: mycluj.e-primariaclujnapoca.ro
  • telefonic, la Serviciul Ecologie Urbană din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca, la nr de telefon 0264/336234

În cazul în care doriți să anunțați deșeuri de excremente de animale în spațiul public, vă puteți adresa Primăriei Cluj Napoca:

  • online, la adresa de sesizări: mycluj.e-primariaclujnapoca.ro
  • telefonic, la Serviciul Ecologie Urbană din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca, la nr de telefon 0264/336234

În cazul în care doriți să anunțați existența unui cadavru de animal în spațiul public, vă puteți adresa Primăriei Cluj Napoca:

  • online, la adresa de sesizări: mycluj.e-primariaclujnapoca.ro
  • telefonic, la Serviciul Ecologie Urbană din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca, la nr de telefon 0264/336234

Conform Regulamentului privind organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin HCL 130/2009 modificat prin HCL 377/2010, spațiile publicitare amplasate pe domeniul public și privat al municipiului Cluj Napoca se închiriază conform legislației în vigoare. Art 13 al HCL 130/2009 prevede „Întreținerea și repararea mijloacelor de publicitate este în sarcina operatorilor care au în folosință spațiile de publicitate”.

Nerespectarea acestor prevederi poate fi semnalată: