Alocări elevi

  • Legea nr. 226 din 30 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, potrivit art. 84 (1^1): ”În vederea asigurării gratuităţii prevăzute la alin. (1), decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unităţile administrativ-teritoriale”, cât și potrivit art. 84 (1^2): ”Gratuitatea este asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale, prin subvenţionarea operatorului de transport conform
    Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare”

Alocări studenți

  • Prin HCL nr. 95/28.02.2020 s-a aprobat Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kártya și City Card Student