Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice alocate de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor sportive se face în acord cu principiile stabilite prin Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca;

Ce programe sportive sunt finanțate?

Conform Regulamentului, se pot finanţa proiecte din fonduri publice activitățile de promovare a sportului de performanţă si evenimente din categoria Sportul pentru toți.

Promovarea sportului de performanţă are ca scop selecția, pregătirea, performanța şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional și organizarea de evenimente publice de interes naţional şi internaţional.

Sportul pentru toţi – evenimente sportive: au ca scop organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi, selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori și organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional.

Ce nu se finanțează?

Finanţarea nerambursabilă nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare, nici pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

Când și cum se face selecția proiectelor

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanţare. Rezultatele evaluării în urma selecţiei publice de proiecte vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor, în funcţie de fondurile de care dispune autoritatea finanţatoare.